Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Vakkennis Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 137296/3298/2425/1/81
Studiegids

Vakkennis Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 1

37296/3298/2425/1/81
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Baelus Anja
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Begincompetenties (tekst)

Er zijn voor dit opleidingsonderdeel geen begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de theorie m.b.t. de fysische, de chemische en de technische eigenschappen van materialen.
De student kan gereedschappen en machines op correcte wijze gebruiken.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student voert onderzoek naar (materiaal-)technische eigenschappen van materialen (bibliotheken, internet, ...).
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan technische fiches opmaken met het oog op de ontwikkeling/opbouw en vervaardiging van eigen werk.

Leerinhoud

De student leert basistechnieken kennen.
Introductie in gereedschappen, installaties, atelierinrichting en –onderhoud en veiligheidsvoorschriften.
De student leert de eigenschappen van metalen kennen.
De student leert technische fiches op te stellen voor atelier opdrachten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus wordt gedeeld op Digitap.
Studenten nemen eigen notities.
Lijst van handboeken wordt gedeeld op Digitap
Technische fiches, opgesteld door de student

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lijst van handboeken wordt gedeeld op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
 • Omschrijving: Technische Fiches maken
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen118,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Technische fiches

Toetsing (tekst)

Semester 1: Schriftelijk examen (40%)
Semester 2:
Schriftelijk examen (40%)
Opdracht:
Technische Fiches maken (20%) - geen herkansing mogelijk
Tweede examenkans:
Schriftelijk examen (80%)