Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Juweelontwerp 139643/3298/2425/1/48
Studiegids

Juweelontwerp 1

39643/3298/2425/1/48
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lambeets Machteld
Andere co-titularis(sen): Aerts Wieke, Fischer Benedikt, Verhoeven Ingrid
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft interesse voor kunst, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en het eigen vakgebied (juweelontwerpen/ edelsmeden), en bovendien:
- vertoont een permanente gedrevenheid in het verwerven van kennis binnen het vakgebied

- heeft een elementaire basiskennis i.v.m. vorm/kleur  en materievormgeving / ontwerp en beeldvorming
- de student vertoont een creatieve aanpak bij het invullen van de ontwerpopdrachten

Dit alles wordt beoordeeld tijdens de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent en beheerst de eigenschappen en verwerkingsmogelijkheden van diverse (edel)metalen en materialen op beginnersniveau
De student beheerst technische en praktische vaardigheden op beginnersniveau.
De student kan de aangereikte technieken, inzichten en adviezen binnen zijn eigen artistiek project toepassen.
De student kan indien nodig naast vormelijke en praktische kennis ook informatie vergaren m.b.t. historische, maatschappelijke, sociologische aspecten.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student is op de hoogte van hedendaagse artistieke ontwikkelingen en hun maatschappelijke context.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan informatie verzamelen in een portfolio (schets/ontwerpboekjes).
De student kan verschillende bronnen (boeken, tijdschriften, kranten, foto's, ervaringen, tentoonstellingen, films en allerlei artistieke aangelegenheden) raadplegen en interpreteren die nodig zijn voor het artistiek werk.
De student heeft een kritische kijk ontwikkeld en heeft een onderzoekende attitude.
De student kan de commentaren van de docenten verwerken.
De student beschikt over een doorgedreven werkattitude.
De student is zelfkritisch, onderzoeksmatig ingesteld, kan doelgericht experimenteren, zijn grenzen verleggen , en een nieuwe visie ontwikkelen.
Je stelt je onderzoekend op en je vergelijkt via experiment verschillende mogelijkheden en uitwerkingen met elkaar.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan op beginnersniveau zijn/haar werk ontleden en evalueren.
De student experimenteert met verschillende materialen.
De student kan zijn artistiek dagboek gebruiken om een eigen beeldtaal te ontwikkelen.
De student vertrekt in zijn ontwikkeling van een persoonlijke beeldtaal van een zoekende en reflecterende houding.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan zijn/haar artistiek werk verbaal en beeldend presenteren op beginnersniveau.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student organiseert eigen beeldonderzoek. (organisatie)
De student begrijpt de opdracht en kan een creatief werkproces opstarten.
De student kan binnen een vooropgesteld tijdsbestek bronnen onderzoeken, analyseren en kritisch verwerken tot een hedendaags beeld.
Je reflecteert op een zelfstandige en kritische manier over het eigen functioneren.
Je stelt je open voor dialoog met (gast)docenten, medestudenten,...

Leerinhoud

Het verrichten van inleidend onderzoek naar de specifieke eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van diverse materialen zoals metalen, textiel, hout, kunststoffen .... en het toepassen van deze parameters in een eigentijds ontwerp (sieraad/object).
Het uitvoeren van de gegeven opdrachten door middel van inleidend onderzoek, analyse en kritische creatieve verwerking van relevant onderzoeksmateriaal.

De student neemt deel in projecten die onderdeel zijn van het lesprogramma: projectweken, tentoonstellingen, studiereizen, lezingen en andere projecten die relevant zijn voor het programma.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

diverse ontwerp- en uitvoeringsmaterialen. Deze verschillen van opdracht tot opdracht.

Inclusief het basispakket dat ook nodig is voor Techniek Juweelontwerp 1: allerhande persoonlijk klein gereedschap (vijlen, tangen, pincetten, hamers, soldeermaterialen,
meetinstrumenten, zaagboog, kroezen.... (+/- 1000€).

Dit kan eventueel aan aangekocht worden in 2 delen verdeeld over twee momenten in het jaar.
De volledige lijst wordt overhandigd bij bekendmaking van het resultaat van de toelatingsproef. Je hebt het basis pakket nodig om de opdrachten te kunnen uitvoeren. 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

zie afdelingsdocumentatie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk154,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Artistieke praktijk282,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Hoor- en/of werkcolleges90,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werkplekleren en/of stage14,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve evaluatie na afsluit 2e semester