Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Sculpturaal Metaal 138306/3298/2425/1/83
Studiegids

Sculpturaal Metaal 1

38306/3298/2425/1/83
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Baeyens Nicolas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

practicum, artistiek atelier, studiebezoek, consult, zelfstudie

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geƫvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

De student start zonder enige voorkennis. Hij/Zij krijgt alles aangereikt tijdens deze cursus.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan de mogelijkheden en technieken van eenvoudige metaalbewerking gebruiken in een artistiek werk.
De student kan ferro (staal) of non-ferro (inox, koper, aluminium) metalen op een eigen artistieke manier bewerken.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student herkent de verschillende soorten lasprocedures en kent de juiste toepassingen.
De student kan de aangereikte technieken inzetten bij een eigen artistiek project.
De student kan de basis van het BMBe lassen gebruiken en toepassen.
De student kan de mogelijkheden en technieken van eenvoudige metaalbewerking gebruiken.
De student kent de verschillende soorten staal en non-ferro materialen.

Leerinhoud

Eenvoudige technische las-oefeningen. (30/100)

De student leert veilig werken.

De student leert hoofdzakelijk elektrisch (BMBe) lassen:

-Starten en stoppen van de vlamboog.

-Lassen van snoeren

-Verkant lassen

-Zwaaien en opdikken van een plaat

-Onder de hand lassen in het gootje

-Stijgend en dalend lassenDe student leert met de plasma brander werken

De student leert boren

De student leert zagen

De student leert staal buigen en vervormen


De student leert staal om te zetten in een eigen interessant artistiek proces. (70/100)

Indien nodig leert de student werken met de halfautomaat en/of het TIG apparaat.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met staal. De student kan naar eigen keuze materialen gebruiken in combinatie met staal.

(papier, karton, hout, klei, was, non-ferro metalen, verf, ...)

De studenten krijgen digitaal voorbeelden van metaalsculpturen aangereikt.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Musea en tentoonstellingen foto (computer, video). Diverse uitvoeringsmaterialen: hout, stoffen en kunststoffen, rubber, e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk52,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.