Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Studie der beeldelementen Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 113526/3298/2425/1/08
Studiegids

Studie der beeldelementen Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 1

13526/3298/2425/1/08
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adriaenssens Robin
Andere co-titularis(sen): Toivanen Meri
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de artistieke toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan al deze aspecten op een artistieke manier vertalen naar een 2D drager.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent en begrijpt de diverse technieken van weergave, bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen, licht en schaduw, atmosfeer en kleurtoepassing.

Leerinhoud

Het zien en het analytisch waarnemen worden gekoppeld aan het onderzoek naar de interpretatieve weergave. Diverse methoden en technieken komen aan bod, hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van juweelontwerp.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse materialen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke
Bezoek aan musea en tentoonstellingen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk42,00 uren
Artistieke praktijk48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar

semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester