Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Studie der beeldelementen Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 213528/3298/2425/1/76
Studiegids

Studie der beeldelementen Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 2

13528/3298/2425/1/76
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adriaenssens Robin
Andere co-titularis(sen): Toivanen Meri
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd voor Studie der beeldelementen Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft een diepere kennis en inzicht verworven in diverse weergavetechnieken, bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan al deze aspecten analyseren en toepassen binnen opdrachten en vrij werk.

Leerinhoud

Door toepassing van de gekende basisprincipes worden de constructies van complexe ruimtelijke en organische vormen verder geanalyseerd.
Diverse methoden en technieken komen aan bod, hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van Juweelontwerpen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse materialen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke
Bezoek aan musea en tentoonstellingen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk42,00 uren
Artistieke praktijk48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar

semester 2: definitieve evaluatie na afsluit 2e semester