Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Reflectie/Communicatie37266/3298/2425/1/31
Studiegids

Reflectie/Communicatie

37266/3298/2425/1/31
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhoeven Ingrid
Andere co-titularis(sen): Adriaenssens Robin
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Juweelontwerp 3.

Korte omschrijving

Reflectie/communicatie werkt in twee richtingen. Enerzijds ontwikkelt de student methodes om het werk te tonen en naar buiten te brengen. Anderzijds ontwikkelt de student deze methodes teneinde het werk inhoudelijk te doorgronden en zo verder uit te diepen.

Verschillende onderdelen zijn;
Schrijven van teksten om via taal een artistiek werk in beeld te brengen.

Dialoog voeren over werkmethodes van andere ontwerpers om begrip te ontwikkelen over verschillende typen van werk.

Toepassen van scenografie voor het presenteren van het artistieke werk in een tentoonstellingsomgeving, niet alleen voor de eigen tentoonstelling maar ook om breder na te leren denken over tentoonstellen.

Ontwerpen van een persoonlijke portfolio met beeldmateriaal uit het Atelier Juweelontwerp, te verwerken met tekentechnieken en/of digitale beeldbewerking en digitale lay-out.

Mondeling het eigen bachelor project kunnen verdedigen.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Juweelontwerp Vormgeven 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan zijn/haar materiaaltechnisch, vormelijk, compositorisch en artistiek onderzoek, op een originele en transparante wijze documenteren en presenteren.
De student kan, gebruik makende van tekeningen, digitale beeldbewerking en andere media, een persoonlijk artistiek portfolio samenstellen.
De student is in staat zijn/haar artistiek werk, zowel het onderzoek als realisaties verbaal en beeldend te presenteren op gevorderd niveau.

Leerinhoud

Ontwerpen van een persoonlijk portfolio met beeldmateriaal uit het Atelier Juweelontwerp, te verwerken met tekentechnieken en/of digitale beeldbewerking en digitale lay-out.
Toepassen van verschillende methodes om persoonlijk artistiek werk online beschikbaar maken.
Toepassen van scenografie voor het presenteren van het artistieke werk in een tentoonstellingsomgeving.

Mondeling het atelierwerk kunnen verdedigen.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Een laptop, tablet of smartphone met toegang tot het internet.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk154,00 uren
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: permanente evaluatie 30%
semester 2: permanente evaluatie 30%
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester 40%