Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Voorstellingsanalyse 113539/3298/2425/1/62
Studiegids

Voorstellingsanalyse 1

13539/3298/2425/1/62
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cassiers Edith
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Artistieke toelatingsproef

Artistic admition exam

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft een beginnend inzicht in de dramatische structuren van theatervoorstellingen.
De student is in staat een beperkte analyse te geven van personages, handeling, kostuums, decor, belichting, grime, etc.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student is in staat een beperkte analyse te geven van personages, handeling, kostuums, decor, belichting, grime, etc.
De student heeft een beginnend inzicht in de dramatische structuren van theatervoorstellingen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan zijn eigen indruk van een voorstelling formuleren.

Leerinhoud

In ‘Voorstellingsanalyse 1’ wordt gefocust op de klassieke voorstellingsanalyse, met name de theatersemiotiek.

Aandacht gaat daarbij uit naar de manier waarop met de theatrale middelen wordt omgesprongen bij de creatie van de opvoering. De verschillende theatrale middelen (ruimte, decor, muziek, licht, mimiek, gestiek, tekst, enz.) worden als tekensystemen onderzocht.

Hoe wordt betekenis geconstrueerd door theatrale tekens in een voorstelling?
Hoe kan de student deze analyseren en (bovenal) zelf inzetten of gebruiken om betekenis te creëren?


Door middel van een kijk-, schrijf- en leestraject worden de studenten geëngageerd om op een kritische, bewuste manier zelf met het (historisch en hedendaags) materiaal aan de slag te gaan. De studenten zullen met behulp van praktische oefeningen verschillende analysetechnieken uitproberen op verschillende types voorstellingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het verplichte studiemateriaal voor ‘Voorstellingsanalyse 1’ ziet er als volgt uit:

 • Lespresentaties (door de docent op Digitap geplaatst)
 • Lesnotities (door de student tijdens de lessen te maken)
 • Theoretische en artistieke teksten (door de docent op Digitap geplaatst)

Daarnaast dienen de studenten verschillende filmfragmenten en voorstellingen te zien. Praktische afspraken hiervoor worden in de les gemaakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Verschillende opdrachten maken deel uit van dit vak, waaronder een toets-opdracht, een presentatie-opdracht en een creatieve opdracht. Voorstellingsanalyse staat in alle opdrachten centraal.

Permanente evaluaties en toon/controlemomenten tijdens het academiejaar:

 • Semester 1: eerste richting gevende jury na afsluiten van eerste semester
 • Semester 2: definitieve jury na afsluiten van tweede semester