Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Tekenen levend model Kostuumontwerp 239931/3298/2425/1/43
Studiegids

Tekenen levend model Kostuumontwerp 2

39931/3298/2425/1/43
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Toivanen Meri
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Tekenen levend model Kostuumontwerp 1.

Begincompetenties (tekst)

geslaagd zijn in het opleidingsonderdeel  Tekenen levend model 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student beschikt over een diepere kennis en inzicht in organische vormen, compositie, perspectief en verhoudingen van een levend model in een specifieke ruimte.
De student kan al deze facetten analyseren en toepassen binnen opdrachten en vrij werk.
De student kan al deze aspecten op een artistieke manier vertalen naar een 2D- drager.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student heeft een onderzoekende attitude verworven.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft zich ontwikkeld tot een kritische persoonlijkheid met een onderzoekende en innoverende attitude.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Anatomie:menselijk skelet en spieren, diverse modellen, diverse artistieke kunstboeken waarin het (model-)tekenen aan bod komt , diverse tekenmaterialen / diverse tekenpapieren

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke
Bezoek aan musea en tentoonstellingen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester