Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Voorstellingsanalyse 213540/3298/2425/1/96
Studiegids

Voorstellingsanalyse 2

13540/3298/2425/1/96
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cassiers Edith, Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Voorstellingsanalyse 1.

Begincompetenties (tekst)

De verworvenheden en de methodiek van voorstellingsanalyse 1 kunnen toepassen op de nieuwe opdrachten voor podiumkunsten.

Develop the experience and methodology of voorstellingsanalyse 1 (productionanalysis 1) on new performing arts productions.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft inzicht verworven in de dramatische structuren van theatervoorstellingen en kan een diepere analyse geven van personages, handeling, kostuums, decor, belichting, grime, etc.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student is in staat een theatervoorstelling kritisch te beoordelen.

Leerinhoud

In ‘Voorstellingsanalyse 2’ wordt gefocust op andere podiumkunsten naast theater, waaronder dans (klassiek ballet, moderne dans, postmoderne dans, hedendaagse dans), muziektheater (opera, operette, musical), circus en Performance Art.

Elke podiumkunst wordt ingeleid aan de hand van een definitie, de belangrijkste kenmerken, een korte geschiedenis, en een toelichting van enkele van de belangrijkste historische en hedendaagse makers.

Vervolgens wordt er per podiumkunst ingezoomd op genre-specifieke analysetechnieken, waarna deze worden toegepast in enkele workshops o.b.v. casussen.

Wat zijn belangrijke verschillen en gelijkenissen tussen verschillende analysetechnieken en theater(analyse)?
Hoe interageren de verschillende theatrale tekens in deze podiumkunsten?
Hoe analyseer je muziek, choreografie, Body Art, etc.?


Door middel van een kijk-, schrijf- en leestraject worden de studenten geëngageerd om op een kritische, bewuste manier zelf met het (historisch en hedendaags) materiaal aan de slag te gaan. De studenten moeten met behulp van praktische oefeningen verschillende analysetechnieken uitproberen op verschillende types voorstellingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het verplichte studiemateriaal voor ‘Voorstellingsanalyse 2’ ziet er als volgt uit:

 • Lespresentaties (door de docent op Digitap geplaatst)
 • Lesnotities (door de student tijdens de lessen te maken)
 • Theoretische en artistieke teksten (door de docent op Digitap geplaatst)

Daarnaast dienen de studenten verschillende filmfragmenten en voorstellingen te zien. Praktische afspraken hiervoor worden in de les gemaakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Artistieke praktijk52,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Verschillende opdrachten maken deel uit van dit vak, waaronder een toets-opdracht, een presentatie-opdracht en een creatieve opdracht. Voorstellingsanalyse staat in alle opdrachten centraal.

Permanente evaluaties en toon/controlemomenten tijdens het academiejaar:

 • Semester 1: eerste richting gevende jury na afsluiten van eerste semester
 • Semester 2: definitieve jury na afsluiten van tweede semester