Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Documentatie en onderzoek 140206/3298/2425/1/81
Studiegids

Documentatie en onderzoek 1

40206/3298/2425/1/81
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Dijck Bart
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

practicum, artistiek atelier, studiebezoek, consult, zelfstudie

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd voor het ingengsexamen beeldhouwen en een open en gemotiveerde houding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan informatiebronnen (boeken, tijdschriften, websites, kranten, foto's, ervaringen, tentoonstellingen, films en allerlei artistieke aangelegenheden) op een zinvolle en persoonlijke manier verwerken in tekeningen en ontwertekeningen.
De student kan verschillende bronnen (boeken, tijdschriften, kranten, foto's, ervaringen, tentoonstellingen, films en allerlei artistieke aangelegenheden) raadplegen en interpreteren die nodig zijn voor het artistiek werk.
De student kan zijn/haar driedimensionaal werk ondersteunen met tweedimensionaal onderzoeksgerichte en artistieke notities.

Leerinhoud

Opzoeken en archiveren van relevante referenties en inspiratiebronnen om het eigen artistiek werk te omkaderen.

Kritische reflectie over de inhoud van het eigen artistieke traject en dat van collega studenten.

Zelfstandig samenstellen van een documentatiemap waarin het eigen bronnenmateriaal, ontwerpschetsen, de relevante referenties en het onderzoeksproces duidelijk worden weergegeven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk52,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen128,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie van de onderzoeksmap aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.