Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Autonome praktijk 234162/3298/2425/1/31
Studiegids

Autonome praktijk 2

34162/3298/2425/1/31
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Cotteleer Anton
Andere co-titularis(sen): Merregaert Nadia
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Autonome praktijk 1.

Begincompetenties (tekst)

De student is in staat om concepten ruimtelijk te verbeelden in diverse materialen en technieken en dit op een persoonlijke wijze. Hij/zij is ermee vertrouwd om stapsgewijs een ontwerpproces te doorlopen. Ontwerpschetsen, maquettes, en studies allerhande maken deel uit van dit proces. Hij/zij is gevoelig voor elementen uit de hem omringende werkelijkheid die voor hem/haar een artistieke bruikbaarheid hebben. De student is in staat om zijn/werk te communiceren met de docenten en medestudenten en kan zijn/haar werk ontleden en evalueren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student vertrekt in zijn artistiek onderzoek vanuit een persoonlijke vraagstelling en invalshoek, zowel op het vlak van thematiek en beeldtaal, als op het vlak van de concrete plastische verwerking.
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student experimenteert met verschillende materialen.
De student onderzoekt de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de presentatie van zijn plastisch werk.
De student kan zijn werk ontleden en evalueren, en verbanden leggen tussen zijn individuele werken.
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan de ontwikkeling van zijn creatief proces verwoorden.
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.

Leerinhoud

- Via artistiek onderzoek en reflectie in de vorm van schetsen, notities, maquettes, literatuur maar ook door een verdieping in en analyse van bronnenmateriaal komt de student tot een eigen artistiek concept in de vorm van een persoonlijke vraagstelling.

- De student voert een doorgedreven onderzoek naar de verschillende aspecten van het medium beeldhouwkunst. Presentatie, mogelijkheden, materiaalonderzoek en constructiemogelijkheden, kleur en vorm maken hier deel van uit.

- De student onderzoekt relevante referenties om het eigen artistiek werk te omkaderen.

- De student reflecteert kritisch over het eigen artistieke werk.

- De student treedt in discussie met zijn docenten en medestudenten over de inhoud en vorm van zijn/haar  artistieke project.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

alle tekenmaterialen, papier/karton, maquette, foto (computer , video) Diverse uitvoeringsmaterialen: hout, metaal, klei, papier/karton, stoffen en kunststoffen, rubber e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen166,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.