Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Documentatie en onderzoek 234163/3298/2425/1/65
Studiegids

Documentatie en onderzoek 2

34163/3298/2425/1/65
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Baeyens Nicolas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- De student kan relevante referenties om het eigen artistiek werk te omkaderen onderzoeken.

- De student kan reflecteren over de inhoud van het eigen artistieke traject.

- De student kan eigen bronnenmateriaal interpreteren en verwerken om het eigen artistieke concept te verdiepen.

- De student kan een documentatiemap samenstellen waarin het eigen bronnenmateriaal, de relevante referenties en het onderzoeksproces duidelijk worden weergegeven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan relevante omgevingsfactoren artistiek verwerken en benoemen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan informatiebronnen (boeken, tijdschriften, websites, kranten, foto's, ervaringen, tentoonstellingen, films en allerlei artistieke aangelegenheden) op een zinvolle en persoonlijke manier verwerken in tekeningen en ontwertekeningen.
De student kan verschillende bronnen (boeken, tijdschriften, kranten, foto's, ervaringen, tentoonstellingen, films en allerlei artistieke aangelegenheden) raadplegen en interpreteren die nodig zijn voor het artistiek werk.
De student kan zijn/haar driedimensionaal werk ondersteunen met tweedimensionaal onderzoeksgerichte en artistieke notities.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan de verbanden tussen de eigen artistieke praktijk en historisch en of hedendaagse artistieke voorbeelden aantonen in een portfolio, waarbij hij/zij gebruik maakt van digitale media.

Leerinhoud

- De student stelt een persoonlijke portfolio samen over alle onderdelen van zijn/haar artistiek- en onderzoeksproces (zowel inhoudelijk als materiaalkundig), de student verwerkt het bronnenmateriaal en de referenties op een eigenzinnige manier. Hiervoor gebruikt de student Photoshop en Indesign.

- De student presenteert zijn onderzoeksparcours aan de andere studenten.

- De student treedt in discussie met zijn medestudenten over de inhoud van het artistieke traject.

- De student gebruikt en analyseert eigen bronnenmateriaal om het eigen artistieke concept te verdiepen.

- Opgelegd bronnenmateriaal wordt besproken en geanalyseerd.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

alle tekenmaterialen, papier/karton, maquette, foto (computer , video) Diverse uitvoeringsmaterialen: hout, metaal, klei, papier/karton, stoffen en kunststoffen, rubber e.a. musea en tentoonstellingen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk52,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen128,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.