Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Sculpturaal Metaal 238312/3298/2425/1/93
Studiegids

Sculpturaal Metaal 2

38312/3298/2425/1/93
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier beeldhouwkunst 2
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Studio Sculpture 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Baeyens Nicolas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student kan veilig werken en ordelijk werken.

De student kent de basistechnieken om metaal te bewerken.

De student kan elektrisch (BMBe) lassen.

De student kan met de plasma brander werken.

De student kan op een veilige manier in metaal boren.

De student kan op een veilige manier metaal verzagen.

De student kan staal als basismateriaal gebruiken om een interessant eigen artistiek proces uit te bouwen.OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan de mogelijkheden en technieken van eenvoudige metaalbewerking correct en artistiek verantwoord toepassen.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan de basisprincipes van het TIG-lassen gebruiken.
De student kan met een Mig/Mag lasmachine werken.

Leerinhoud

-Basis TIG lassen

-Basis halfautomaat lassen

-De student leert metaal te verwerken in zijn/haar eigen artistieke proces

-De student leert constructief nadenken over het materiaal.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met staal. De student kan naar eigen keuze materialen gebruiken in combinatie met staal.

(papier, karton, hout, klei, was, non-ferro metalen, verf, ...)

De studenten krijgen digitaal voorbeelden van metaalsculpturen aangereikt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk52,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.