Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Sculpturaal Steen-Hout 238313/3298/2425/1/30
Studiegids

Sculpturaal Steen-Hout 2

38313/3298/2425/1/30
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier beeldhouwkunst 2
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Studio Sculpture 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Voutov Ivo
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan de mogelijkheden en technieken van eenvoudige steen- en metaalbewerking correct en artistiek verantwoord toepassen.
De student kan deze technieken correct en artistiek verantwoord toepassen
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan de techniek van eenvoudige steenbewerking toepassen.
De student kent de mogelijkheden van eenvoudige steenbewerkingstechnieken

Leerinhoud

Toepassing van de technieken van steenbewerking in functie van eigen werk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

alle tekenmaterialen, papier/karton, maquette, foto (computer , video) Diverse uitvoeringsmaterialen: hout, metaal, klei, papier/karton, stoffen en kunststoffen, rubber e.a. musea en tentoonstellingen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.

De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.