Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Sculpturale Keramiek 238314/3298/2425/1/64
Studiegids

Sculpturale Keramiek 2

38314/3298/2425/1/64
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier beeldhouwkunst 2
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Studio Sculpture 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Marechal Jan
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student kent de mogelijkheden en voornaamste eigenschappen van keramische kleisoorten.
De student kent de verschillende opbouwtechnieken van het keramische proces.
De student kent het droog- en stookproces.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan het keramische proces artistiek toepassen.

Leerinhoud

De student boetseert op een keramisch verantwoorde manier.

De student oefent de basis van de compositie-principes met opbouw- en reproductietechniek en dit in functie van het eigen werk.

De student ontwikkelt plasticiteit, werkt aan de sculptuurwand, textuur en lichtinval en zoekt naar eigenheid in het keramisch proces.

De student onderzoekt de eigenschappen en beperkingen van kleisoorten en porselein. De student bestudeert de invloed van het droog- en stookproces in functie van artistieke expressie.

De basisprincipes van de keramiekoven komen aan bod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

schets-en notitieboek, alle tekenmaterialen, bezoek musea & tentoonstellingen

syllabus (ter beschikking via de docent): technische infobladen Europees Keramisch Werk Centrum Nederland:

1.de kleimassa 2. Het droogproces 3.Het stookproces 4.De oven

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk52,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.