Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kostuumvormgeving 138355/3298/2425/1/03
Studiegids

Kostuumvormgeving 1

38355/3298/2425/1/03
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Hendriks Véronique
Andere co-titularis(sen): Bellegarde Nelly, Lafkioui Samira
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student beheerst de basale praktische vaardigheden.
De student kent de verschillende technieken (aangereikt via de cursus of ontdekt via eigen onderzoek) die de mogelijkheid bieden tot het creëren van driedimensionale vorm.
De student kan zijn verworven materiaal- en technische kennis inzetten bij het creëren van een kostuum en/of object.
De student heeft patroonkennis i.v.m. de rok en jurk verworven en kan deze omzetten naar een creatief resultaat
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan een toile maken en deze op maat aanpassen.
De student kan op beginnersniveau een patroon lezen en tekenen.
De student heeft geleerd om volumes te gebruiken.
De student heeft door middel van de aangereikte basiskennis en aanvullend zelfstandig onderzoek inzicht verworven in de omzetting van een 2D naar een 3D beeld.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan onderzoeksmateriaal vergaren via verschillende informatiebronnen en de resultaten hiervan persoonlijk en creatief herordenen
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student experimenteert met verschillende materialen.
De student toont openheid en bereidheid om risico's te nemen en zijn (veilige) grenzen te verleggen naar nieuwe gronden/inzichten.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan, deels zelfstandig, deels onder begeleiding, bestaande patronen opzoeken, lezen en interpreteren.

Leerinhoud

De student onderzoekt onder begeleiding een breed scala aan basis technieken en materialen. 

Een basis kennis patronage wordt aangeleerd evenals het maken van een simpele toile en het aanpassen daarvan.

Steeds wordt er gewerkt vanuit het menselijk lichaam als vertrekpunt.
Het leren omgaan met volume, verhoudingen en ontwikkelen van 3-dimensionaal inzicht met als doel een 2-dimensionaal ontwerp om te kunnen zetten staat centraal.Onderdeel van het lesprogramma is een vormelijk onderzoek naar de kostuumgeschiedenis van de 20ste eeuw.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Historisch naslagwerk, patronageboeken, catalogi, bibliotheek, internet, musea

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Artistieke praktijk76,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester