Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kostuumontwerp 18243/3298/2425/1/30
Studiegids

Kostuumontwerp 1

8243/3298/2425/1/30
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Snik Christina
Andere co-titularis(sen): Durnez Sofie, Kumeling Sabina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In 1Ba dagen we de studenten uit om te verbeelden, vanuit de opdrachten leren ze onderzoek te doen op vorm, inhoud en leren ze een kostuum te passen en aan te passen. Ze starten met een opdracht vanuit een vormelijke inspiratie die ze omzetten in een kostuum in baalkatoen, hierbij is de vorm ten opzichte van het lichaam (en ruimte) belangrijk. Hierbij wordt er niet in kleur gewerkt, maar worden er texturen in het baalkatoen gecreëerd door stof manipulaties. In een foto laten de studenten zien welke inhoudelijke keuzes ze genomen hebben om tot dit ontwerp te komen. In de daarop volgende ontwerpopdrachten leren ze met een tekst om te gaan en hieraan een eigen concept te linken. De ontwerpen (nu voor meerdere personages) komen tot stand vanuit concept en het onderzoek op het onderwerp. Twee ontwerpen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt materiaal en vormonderzoek gedaan, naast het onderzoek, ontwerpproces en 2 kostuums presenteren de studenten foto’s van de kostuums op een lichaam in een theatrale setting. De studenten leren hun ontwerpproces te presenteren zowel verbaal als beeldend. Het is belangrijk om te leren omgaan met feedback en deze te verwerken. Voor het ontwerpproces heb je een goede time-manachment en organisatorische kwaliteiten nodig.

Begincompetenties (tekst)

Basis visuele en communicatieve vaardigheden.
Artistieke noodzaak en potentie.
Maatschappelijk bewustzijn en engagement.
Interesse in het brede veld van autonome en performatieve kunsten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan op gevorderd niveau de resultaten van zijn bronnenonderzoek creatief verwerken in het eigen artistieke onderzoeksproces.
De student is in staat om middels de aangeleerde technieken een artistiek – technisch communiceerbaar kostuumontwerp toe te passen op de atelieropdrachten ontwerpen.
De student heeft inzicht in de omzetting van een 2D naar een 3D beeld en viceversa.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan omgaan met theaterteksten.
De student kan dramaturgisch analyseren.
De student kent de mogelijkheden van de diverse materialen en kan die gebruiken bij de uitvoering van zijn ontwerpen.
De student is in staat personages en handelingen te analyseren.
De student heeft inzicht in theatrale vormen die een beeld kunnen ondersteunen of versterken.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent de beginprincipes van het kostuumontwerpen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student bezit een goede werkattitude, kan kritisch het eigen werk en het werk van medestudenten beschouwen, en kan op een constructieve manier kritiek verwerken.
De student kan de relatie tekst en beeld onderzoeken en uitdiepen
De student kan een (artistiek) onderzoek voeren.
De student is in staat diverse mogelijke 2-dimensionale uitdrukkingsvormen en tekentechnieken te onderzoeken en zodoende een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen.
De student kan via experiment de eigen beeldtaal verder ontwikkelen, en zowel concreet als abstract toepassen binnen het eigen vakgebied
De student is in staat beeldmateriaal uit verschillende bronnen te analyseren, te structureren en conceptueel te verwerken.
De student bezit het vermogen tot experimenteren.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan in teamverband werken.

Leerinhoud

In kostuumontwerp 1 dagen we de studenten uit tot verbeelding. Vanuit de opdrachten leren ze te experimenteren met inhoud en vorm. De relatie tussen lichaam en ruimte wordt onderzocht. De nadruk ligt op textuur en ruimte, later wordt dit verdiept vanuit een eigen visie, conceptontwikkeling en dramaturgie. Het proces is even belangrijk als het resultaat.
De studenten leren hun ontwerpproces zowel verbaal als beeldend te communiceren. Het geven en verwerken van feedback is essentieel in het proces. De studenten ontwikkelen een eigen beeldtaal. Er wordt een basis gelegd voor het ontwikkelen van sociale, organisatorische en praktische vaardigheden in relatie tot het bewegende lichaam met kostuum in de ruimte.

Ze starten met een opdracht vanuit een vormelijke inspiratie die ze omzetten in een kostuum in baalkatoen, hierbij is de vorm ten opzichte van het lichaam (en ruimte) belangrijk. Hierbij wordt er niet in kleur gewerkt, maar worden er texturen in baalkatoen gecreëerd door stof manipulaties. In een foto op het model laten de studenten zien welke inhoudelijke keuzes ze genomen hebben om tot dit ontwerp te komen. In de daarop volgende ontwerpopdrachten leren ze met een tekst om te gaan en hieraan een eigen concept te linken(ism conceptdramaturgie). De ontwerpen (nu voor meerdere personages) komen tot stand vanuit concept, het onderzoek op het onderwerp, materiaal- en vormonderzoek. Eén ontwerp en één object worden gerealiseerd en gepast (2 pasmomenten met docent kostuumvormgeving) op model. De studenten maken foto’s van de kostuums op het (bewegende) lichaam van de modellen, in een theatrale setting. De studenten leren hun ontwerpproces te presenteren zowel verbaal als beeldend. Het is belangrijk om te leren omgaan met feedback en deze te verwerken. Voor het ontwerpproces heb je een goede time-management en organisatorische kwaliteiten nodig. 


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk106,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Artistieke praktijk164,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties, prestatie, toon en pas momenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende  evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester