Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Scenografie 12246/3298/2425/1/26
Studiegids

Scenografie 1

2246/3298/2425/1/26
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Snik Christina
Andere co-titularis(sen): Durnez Sofie
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student leert vooral technisch hoe een maquette moet gemaakt worden, daarbij geïnspireerd door enerzijds internationaal voorbeelden van theater/installatie scenografieën, en sterke fotografische beelden uit de realiteit. De studenten leren in een maquette omgaan met dimensies en verhoudingen

Begincompetenties (tekst)

bij de introductie scenografie is de basiskennis van omgeving gerelateerde semiotiek vereist: analyse van de elementen die een (theatrale) performance kunnen versterken

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan op beginnersniveau maten op schaal, omzetten en een maquette maken.
De student kan op beginnersniveau realiteit omzetten naar schaalmodel en kent de materialen die men daartoe kan gebruiken.
De student heeft inzicht in theatrale vormen die een beeld kunnen ondersteunen of versterken.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student vertrekt in zijn ontwikkeling van een persoonlijke beeldtaal van een zoekende en reflecterende houding.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student getuigt van betrokkenheid en neemt verantwoordelijkheid op m.b.t. tot zijn/haar eigen werk en werkplek.
De student getuigt tijdens zijn/haar praktijk van doorzettingsvermogen en geconcentreerde aandacht.

Leerinhoud

Initiatie in de scenografie.

Tijdens het eerste bachelorjaar leert men aan de hand van een tekst of een beeld een voorstel voor een scenografie te formuleren. Om dit voorstel uit te werken voert de student een breed lopend vorm en materialen onderzoek om zodoende een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Op deze manier leert men vrijelijk associeren in een vierdimensionale ruimte en een abstractie te maken van een gegeven realiteit. Men kan ervoor kiezen om dit scenografie voorstel op schaal te maken, in maquette vorm, of op ware grootte in de ruimte. Men onderzoekt ook hoe scenografie zich kan verhouden tot een kostuum. Tijdens de lessen wordt het onderzoek doorgaans individueel besproken. Er worden wel twee evaluatie momenten voorzien in klasverband, waar de studenten hun onderzoek aan hun medestudenten voorleggen, en ook feedback geven.

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Benodigdheden voor dit vak:

inspiratiemateriaal, boeken, beelden,..

karton, textiel, diverse materialen en texturen voor uitvoering

snijmat

cutter 

schaar

schaallat

lijm

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester