Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Conceptdramaturgie 134249/3298/2425/1/79
Studiegids

Conceptdramaturgie 1

34249/3298/2425/1/79
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cassiers Edith
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student is in staat personages en handelingen te analyseren.
De student heeft een beginnend inzicht in de dramatische structuren van theatervoorstellingen.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft een beginnend inzicht in de dramatische structuren van theatervoorstellingen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan doelgericht onderzoek verrichten in verschillende media en de verworven informatie analyseren, ordenen, interpreteren en verwerken.

Leerinhoud

De cursus ‘Conceptdramaturgie 1’ vormt een introductie tot de dramaturgie. Dramaturgie is de wetenschap/studie/kunst/techniek van de compositie en productie van voorstellingen.

In inleidende colleges worden de definitie, geschiedenis en verschillende vormen van de dramaturgie voorgesteld. Er wordt de studenten verschillende instrumenten en technieken aangeleerd om aan dramaturgische arbeid te doen. Ze leren daarbij hoe een literaire analyse te maken, hoe een dramaturgisch concept te ontwikkelen, hoe deze ideeën naar het podium te vertalen, hoe een scène te maken en hoe een dramaturgisch concept te presenteren.

Dit vak maakt deel uit van een samenwerking tussen verschillende ateliervakken, waaronder Kostuumontwerp, Scenografie en 3D Costume Sculpting. Voor een grote atelieropdracht moeten de studenten op basis van een theatertekst een dramaturgisch concept en scène ontwikkelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het verplichte studiemateriaal voor ‘Conceptdramaturgie 1’ ziet er als volgt uit:

 • Lespresentaties (door de docent op Digitap geplaatst)
 • Lesnotities (door de student tijdens de lessen te maken)
 • Theoretische en artistieke teksten (door de docent op Digitap geplaatst)

Daarnaast dienen de studenten mogelijk enkele voorstellingen te zien. Praktische afspraken hiervoor worden in de les gemaakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. Aanwezigheden maken deel uit van de permanente evaluatie. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Toetsing (tekst)

De evaluatie van de cursus ‘Conceptdramaturgie’ bestaat uit vijf delen (die allemaal met elkaar verweven zijn):

 • Literaire analyse van de tekst (permanente evaluatie en individuele opdrachten)
 • Ontwikkeling van een dramaturgisch concept voor de enscenering van de tekst (individuele opdracht, permanente evaluatie en eindpresentatie/jury)
 • Ontwerp van één scène binnen het dramaturgisch concept (individuele opdracht, eindpresentatie/jury)
 • Presentatie van het dramaturgisch concept en scène (individuele opdracht, eindpresentatie/jury)
 • Aanwezigheid en engagement in de lessen (permanente evaluatie)

Permanente evaluaties en toon/controlemomenten tijdens het academiejaar:

 • Semester 1: eerste richting gevende jury na afsluiten van eerste semester
 • Semester 2: definitieve jury na afsluiten van tweede semester