Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kostuumtekenen 18242/3298/2425/1/93
Studiegids

Kostuumtekenen 1

8242/3298/2425/1/93
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Kostuumontwerp
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Afstudeerrichting:
    • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Rittler Maximilian
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Kostuum tekenen is een basis onderdeel van het vak kostuumontwerpen: de twee dimensionale weergave van het idee en het uit te voeren werkstuk is het basis communicatiemiddel binnen de artistieke kring van theater makers. Het maken van 'leesbare' tekeningen is hierbij cruciaal

Begincompetenties (tekst)

Basis vaardigheid tekenen

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een opdracht vormgeven via onderzoek, planning, documentatie, uitvoering en presentatie.
De student communiceert via beeldtaal met publiek. (creatie)
De student kan een gegeven opdracht persoonlijk en plastisch verwerken.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.
De student kan de opgedane vaardigheden gedurende het academiejaar toepassen op de opdrachtontwerpen voor de gekozen theaterteksten.
De student is in staat om middels de aangeleerde technieken een artistiek – technisch communiceerbaar kostuumontwerp toe te passen op de atelieropdrachten ontwerpen.
De student heeft verschillende voorstellingstechnieken onderzocht, gaande van eenvoudige teken- en schildertechnieken tot computertechnieken, en kan zijn projecten op diverse manieren tot een 2-dimensioneel beeld verwerken.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.

Leerinhoud

De student:
- leert een kostuumontwerp tweedimensionaal weer te geven.
- bestudeert de verhoudingen van het menselijk lichaam om toe te passen op een tweedimensionale weergave van een kostuumidee.
- onderzoekt hoe diverse materialen worden weergegeven in een ontwerp.
- evolueert van aanvankelijk strakke ontwerpen naar zowel technische uitgewerkte als naar artistiek autonome ontwerpen.

Studiematerialen (lijst)

BenodigdhedenVerplicht€ 7,00
LaptopVerplicht
modetijdschriftenVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Kunstboeken Musea en tentoonstellingen; Multimediamateriaal; divers tekenmateriaal; schilder materiaal;  allerhande tijdschriften

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Artistieke praktijk52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester