Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kostuumtekenen 28255/3298/2425/1/50
Studiegids

Kostuumtekenen 2

8255/3298/2425/1/50
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Kostuumontwerp
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Afstudeerrichting:
    • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Rittler Maximilian
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Kostuumtekenen 1.

Begincompetenties (tekst)

De student is geslaagd in de tekenvaardigheden en technieken van kostuumtekenen 1.
De student heeft extra tekenvaardigheden opgedaan in de lessen tekenen levend model en kostuumontwerpen

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan de opgedane vaardigheden gedurende het academiejaar toepassen op de opdrachtontwerpen voor de gekozen theaterteksten.
De student is in staat om middels de aangeleerde technieken een artistiek – technisch communiceerbaar kostuumontwerp toe te passen op de atelieropdrachten ontwerpen.

Leerinhoud

-eerste semester: de focus wordt gelegd op één stijlperiode uit de kostuumgeschiedenis. Deze wordt onderzocht op vormen, gebruiken, sociale klassen, accessoires, stoffen enz. Dit onderzoek resulteert in het maken van een boek waar zowel beeld documentatie als technische info tenminste van de opdracht ‘historisch kostuum’ in het onderdeel VORMGEVING, als tekenkundige notities, kostuumtekeningen en detail schetsen in een volkomen vrije stijl.
-tweede semester: bekijken van films en tv-drama’s waar het historische kostuum een belangrijke rol speelt; het bijhouden van een informatieboek met stills uit film of serie daarbij een documentair onderzoek naar het tijdperk waar de film zich op inspireert en dit onderzoek omzetten naar eigen interpretatieve tekeningen, waarbij alle vrije teken technieken toegestaan zijn

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester