Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Scenografie 22247/3298/2425/1/60
Studiegids

Scenografie 2

2247/3298/2425/1/60
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Cauwelaert Michiel
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Scenografie 1 OF eerder ingeschreven voor Atelier Theaterkostuum 1.

Korte omschrijving

initiatie in het fenomeen scenografie: wat is decorontwerpen, en hoe staat het in relatie tot kostuumontwerpen; Inleiding in de werking van de theatertechniek Mogelijkheden binnen een hedendaagse theatertechniek, en beperkingen van een kleinschalig theater, of een reisvoorstelling Techniek om het vervaardigen van een scenografie op schaal, en de studie van het kleine ten opzichte van het grote.

Begincompetenties (tekst)

De basistechnieken en theorie ivm maken van schaalmodellen en basisinzichten over het omzetten van beeldinformatie naar de theatrale derde dimensie opgedaan in 1BA kennen en kunnen toepassen

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student vertaalt de persoonlijke visie in beeldontwerp. (onderzoek)
De student vertaalt ideeën en concepten in authentieke beeldtaal. (creatie)
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft inzicht in theatrale vormen die een beeld kunnen ondersteunen of versterken.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student vertrekt in zijn ontwikkeling van een persoonlijke beeldtaal van een zoekende en reflecterende houding.

Leerinhoud


-De studenten krijgen een introductie over de technische gegevens van een modern uitgerust theater, enerzijds door technische rondleiding op de plateau van een theater, anderzijds door het leren lezen van een scène plan, en technische fiche.
De studenten krijgen:
-instructie leren verder het omzetten van maten op schaal, en het maken van een maquette
-instructie over het omzetten van realiteit naar schaalmodel, en de materialen die men daartoe kan gebruiken
-inzicht krijgen in theatrale vormen die een beeld kunnen ondersteunen of versterken

Studiematerialen (lijst)

Basis set gereedschappen: schroevendraaiers, hamer, strip- en kniptang, combinatietang (zelf aankopen voor thuis)Verplicht€ 80,00
Basis tekengerief: potlood, gom, lange lat, driehoekenVerplicht
Basis tekenmateriaal en etalagemateriaal (potloden, kleurpotloden, lat, papierschaartje, tekenpapier A4-A3, aquarelverf, penselen, karton, ...)Verplicht
Basisbenodigheden voor uitvoering (schaar, spelden,...)Verplicht€ 20,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Schaallat

Maquettekarton wit of zwart

Diverse soorten maquette hout (balsa en hardhout)
Diverse soorten karton en papier
Diverse toebehoren om maquette te maken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Artistieke praktijk52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester