Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kostuumontwerp 28260/3298/2425/1/26
Studiegids

Kostuumontwerp 2

8260/3298/2425/1/26
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Snik Christina
Andere co-titularis(sen): Durnez Sofie, Kumeling Sabina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 1 OF eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 1) EN (eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 1 OF eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 1) EN eerder ingeschreven voor Conceptdramaturgie 1.

Begincompetenties (tekst)

Inhoud, materiaal en vormen kunnen verbeelden en technisch kunnen uitwerken.
Een ontwerpproces beeldend en verbaal kunnen communiceren.
Kunnen reflecteren op eigen werk in relatie tot anderen en de maatschappij.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan het kostuum en scenografie als een geheel benaderen en tweedimensionele vormen omzetten in driedimensionele.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft zijn technische kennis verdiept, zowel wat betreft materialen als vormen.
De student kan een toile maken en deze op maat aanpassen.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student is op de hoogte van hedendaagse artistieke ontwikkelingen en hun maatschappelijke context.
De student kan actuele en maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen.
De student is maatschappij- en zelfkritisch.
De student kan discussiëren met medestudenten.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student beschikt over een doorgedreven onderzoeksattitude.
De student verwerkt de commentaren van de docenten in zijn leerproces.
De student kan via experiment de eigen beeldtaal verder ontwikkelen, en zowel concreet als abstract toepassen binnen het eigen vakgebied
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft de vaardigheden welke werden verworven in BA1 verder uitgediept en vanuit een hedendaagse visie de eigen ontwerpstijl en visie aangescherpt.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student staat open voor samenwerkingen met andere disciplines en met collega studenten.
De student kan individueel, in duo of in groepsverband werken.

Leerinhoud

In kostuumontwerp 2 staat het kostuum in beweging en verbinding centraal. Aan de hand van het bewegende lichaam in de ruimte worden de verworven competenties van 1BA uitgediept. De studenten worden gestimuleerd om een stem te ontwikkelen vanuit hun eigen visie op een gegeven tekst (ism conceptdramaturgie). Als kritisch en geëngageerde ontwerper leer je mee de visie te bepalen en de kracht van samenwerken te onderzoeken. In 2BA worden de opgedane vaardigheden van 1BA verder uitgediept en toegepast op een grote waaier van opdrachten voor diverse theatervormen (muziektheater, jongerentheater, historisch kostuum,...) Binnen de opdrachten wordt er ook gezocht naar samenwerkingen met actoren uit het werkveld of andere kunstdisciplines.
De student verruimt zijn persoonlijke ontwerpstijl, en doet uitgebreid onderzoek naar inhoud, materialen en vorm.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-individueel opzoekwerk, didactisch materiaal:kunstboeken, bibliotheek, musea en tentoonstellingen,internet...

-diverse tekentechnieken en digitale hulpmiddelen menselijke figuur en objecten gerelateerd

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk102,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Artistieke praktijk168,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties, prestatie, toon en pas momenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester