Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Conceptdramaturgie 234252/3298/2425/1/84
Studiegids

Conceptdramaturgie 2

34252/3298/2425/1/84
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cassiers Edith
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 1 OF eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 1) EN (eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 1 OF eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 1) EN eerder ingeschreven voor Conceptdramaturgie 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft inzicht in de dramatische structuren van theater, opera en muziektheater.
De student heeft inzicht in de werking van theatrale tekens en systemen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student is in staat beeldmateriaal uit verschillende bronnen te analyseren, te structureren en conceptueel te verwerken.
De student is in staat een grondige analyse te geven van een toneelstuk, een muziektheater, performance en dans.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan doelgericht een diepgaand onderzoek verrichten en de verworven informatie in een eigen theatraal concept omzetten.

Leerinhoud

De cursus ‘Conceptdramaturgie 2’ vormt een verdere verdieping in de dramaturgie. Dramaturgie is de wetenschap/studie/kunst/techniek van de compositie en productie van voorstellingen.

In inleidende colleges worden alternatieve dramaturgietechnieken aangeleerd, waaronder performatieve dramaturgie. In de vorm van fysieke workshops leren de studenten hoe vanop de vloer een dramaturgisch concept te ontwikkelen.

Dit vak maakt deel uit van een samenwerking tussen verschillende ateliervakken, waaronder Kostuumontwerp, Scenografie en 3D Costume Sculpting. Voor een grote atelieropdracht moeten de studenten op basis van een theatertekst een dramaturgisch concept en scène ontwikkelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het verplichte studiemateriaal voor ‘Conceptdramaturgie 2’ ziet er als volgt uit:

 • Lespresentaties (door de docent op Digitap geplaatst)
 • Lesnotities (door de student tijdens de lessen te maken)
 • Theoretische en artistieke teksten (door de docent op Digitap geplaatst)

Daarnaast dienen de studenten mogelijk enkele filmfragmenten en/of voorstellingen te zien. Praktische afspraken hiervoor worden in de les gemaakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Artistieke praktijk52,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. Aanwezigheden maken deel uit van de permanente evaluatie. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Toetsing (tekst)

De evaluatie van de cursus ‘Conceptdramaturgie’ bestaat uit vijf delen (die allemaal met elkaar verweven zijn):

 • Literaire analyse van de tekst (permanente evaluatie en individuele opdrachten)
 • Ontwikkeling van een dramaturgisch concept voor de enscenering van de tekst (individuele opdracht, permanente evaluatie en eindpresentatie/jury)
 • Ontwerp van één scène binnen het dramaturgisch concept (individuele opdracht, eindpresentatie/jury)
 • Presentatie van het dramaturgisch concept en scène (individuele opdracht, eindpresentatie/jury)
 • Aanwezigheid en engagement in de lessen (permanente evaluatie)

Permanente evaluaties en toon/controlemomenten tijdens het academiejaar:

 • Semester 1: eerste richting gevende jury na afsluiten van eerste semester
 • Semester 2: definitieve jury na afsluiten van tweede semester