Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kostuumontwerp 38280/3298/2425/1/27
Studiegids

Kostuumontwerp 3

8280/3298/2425/1/27
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Kumeling Sabina
Andere co-titularis(sen): Durnez Sofie, Snik Christina, Van Gucht Myriam
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 2 OF eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 2) EN (eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 2 OF eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 2) EN eerder ingeschreven voor Conceptdramaturgie 2 EN eerder ingeschreven voor Stage/Projecten Kostuumontwerp 1.

Begincompetenties (tekst)

Er al een stevig vertrouwen bij de student als ontwerper aanwezig. Een uitgesproken persoonlijke beeldtaal vanuit een noodzaak en met een kritische visie kan verder worden ontwikkeld. Er is een groot bewustzijn van het menselijk (bewegend) lichaam en er is een open houding voor actieve samenwerkingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan doelgericht een diepgaand onderzoek verrichten en de verworven informatie in een eigen theatraal concept omzetten.
De student heeft de vaardigheden welke werden verworden tijdens BA2 verder uitgediept.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan op geëigende wijze over persoonlijke ontwerpen en/of realisaties communiceren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student staat open voor samenwerkingen met andere disciplines en met collega studenten.
De student bewijst met zijn eigen project of hij in staat is als kostuumontwerper, geheel persoonlijk een artistiek werk af te leveren en in staat is de stap te zetten naar een masteropleiding om daar vervolgens een master –project te ontwerpen en te formuleren en daarover te communiceren.

Leerinhoud

In kostuumontwerp 3 wordt er ingezet op de autonomie en flexibiliteit van de student. De sociale, organisatorische en praktische vaardigheden worden verder ontwikkeld. De ontwerper wordt geactiveerd in de praktijk door samen te werken met diverse artistieke partijen waaronder studenten in opleiding en performers uit het professionele veld van de performatieve kunsten.

Studenten 3Ba hebben aan het einde van hun bachelor een herkenbare ontwerpstijl die zichtbaar is in hun portfolio.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boeken, tijdschriften, digitale middelen
Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Artistieke praktijk256,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd.Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties, prestatie, toon en pas momenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester