Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Autonoom werk12342/3298/2425/1/07
Studiegids

Autonoom werk

12342/3298/2425/1/07
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Snik Christina
Andere co-titularis(sen): Spruyt Jelle
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 2 OF eerder ingeschreven voor Kostuumvormgeving 2) EN (eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 2 OF eerder ingeschreven voor Kostuumontwerp 2) EN eerder ingeschreven voor Conceptdramaturgie 2 EN eerder ingeschreven voor Stage/Projecten Kostuumontwerp 1.

Begincompetenties (tekst)

Een gezonde dosis nieuwsgierigheid, zin om zichzelf en een eigen artistieke taal te ontwikkelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan op gevorderd niveau de resultaten van zijn bronnenonderzoek creatief verwerken in het eigen artistieke onderzoeksproces.
De student heeft zijn artistieke capaciteiten versterkt.
De student kan een vrij project uitwerken
De student kan een vrij project bedenken en vormgeven.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student is maatschappij- en zelfkritisch.
De student kan op de eigen artistieke praktijk reflecteren en kan die binnen de hedendaagse ontwikkelingen binnen de beeldende kunst plaatsen.
De student beschikt over een bredere visie op de positie van het eigen werk tegenover andere levens- en wetenschapsgebieden, waaronder ecologie.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student beschikt over een doorgedreven onderzoeksattitude.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student getuigt van persoonlijkheid en artistieke maturiteit.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan op een heldere en professionele manier over zijn werk communiceren.

Leerinhoud


AUTONOOM WERK van het kostuum (ontwerp).

Hierbij wordt er een brug gemaakt naar het autonoom werk van een kostuumontwerper in de Master opleiding naast het praktische kostuumontwerp.
Dit staat naast de kostuums die de studenten ontwikkelen bij een tekst tijdens de lessen kostuumontwerp, conceptdramaturgie en vormgeving.

°zelfvertrouwen/zelfkennis/zelfreflectie
°creatieve ondernemingszin
°kijken/linken leggen/een idee kristalliseren


noodzaak De noodzakelijkheid om werk te creëeren dat je gedachten, je inzichten en je kijk op wereld uitbeelden.

creatie De scheppende kracht van het vormgeven van een idee of concept. 

> Deze capaciteiten zijn belangrijk om als gelijke naast andere kunstenaars te kunnen staan (bv een regisseur, een fotograaf, een performer, een choreograaf).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

On- en offline media: boeken, nieuwskanalen, tijdschriften, websites,...
Het bezoeken van tentoonstellingen, het bijwonen van voorstellingen,...
Verder materiaalgebruik volgens de noodzaak van de student & de aard van het werk.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

On- en offline media: boeken, nieuwskanalen, tijdschriften, websites,...

Het bezoeken van tentoonstellingen, het bijwonen van voorstellingen,...

Verder materiaalgebruik volgens de noodzaak van de student & de aard van het werk. 


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk
 • Opmerking: De student neemt deel in projecten die onderdeel zijn van het lesprogramma: projectweken, tentoonstellingen, studiereizen, lezingen en andere projecten die relevant zijn voor het programma.
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester