Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Scenografie 334255/3298/2425/1/89
Studiegids

Scenografie 3

34255/3298/2425/1/89
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Cauwelaert Michiel
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Scenografie 2.

Korte omschrijving

In de 3de bachelor leert de student omgaan met het scenografisch fenomeen: de impact van de ruimte op het theatrale moment.

De student leert omgaan met driedimensionale ruimtelijke gegevens; hoe kan je een voorstelling versterken door in te grijpen in de ruimte, door toe te voegen, door weg te laten. Hoe creëer je monumentaliteit, en hoe gebruik je belichting ter versterking van je ruimte

Begincompetenties (tekst)

-geslaagd zijn voor de opdrachten scenografie 2 in BA2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een boeiende scenografie bedenken die in de praktijk ook kan worden uitgevoerd.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student is op beginnersniveau vertrouwd met fenomeen scenografie, weet wat decorontwerpen inhoudt en hoe kostuumontwerpen zich daartoe verhoudt.
De student kan een scenografie op schaal maken en kan omgaan met het spanningsveld tussen het kleine en het grote.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan een maquette maken waarin duidelijk aangegeven wordt hoe een scenografie in realiteit zal verwezenlijkt worden
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kent, op beginnersniveau, de mogelijkheden van de hedendaagse theatertechniek en de beperkingen van een kleinschalig theater en/of een reisvoorstelling.

Leerinhoud

De student maakt een scenografieontwerp voor de diverse opgelegde stukken gedurende het academiejaar, voortbouwend op de verworven kennis van de inleiding en de oefeningen van de 2de bachelor .

De student werk individueel of in groep een scenografisch concept uit dat samen met een persoonlijke installatie/performance publiekelijk in een kleine theater ruimte publiek kan vertoond worden, om op die manier een korte eigen ervaring op te doen in de werking van het theater

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Artistieke praktijk52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester