Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Visuele communicatie8282/3298/2425/1/95
Studiegids

Visuele communicatie

8282/3298/2425/1/95
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Kostuumontwerp
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Afstudeerrichting:
    • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor het tweede Bachelor jaar theaterkostuum

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan een persoonlijk artistiek portfolio samenstellen.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan in groepsverband een uitnodiging, een affiche en een programmaboekje voor een gezamelijk project/podiumvoorstelling 'grafisch vormgeven' via tekentechnieken en digitale technieken

Leerinhoud

- Individueel ontwerpen van een persoonlijk portfolio met beeldmateriaal uit het atelier kostuumontwerpen, te verwerken met tekentechnieken en/of  digitale beeldbewerking
- Gezamenlijk ontwerpen van een affiche, programmaboekje en uitnodiging voor de eindvoorstelling Bachelorproject Theaterkostuum.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Individueel artistiek werk Atelier Theaterkostuum 1 & 2BA. Multimediamateriaal en diverse tekentechnieken. Didactische voorbeelden : portfolio's van kunstenaars/studenten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Artistieke praktijk52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester