Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Edelsteenkunde34263/3298/2425/1/70
Studiegids

Edelsteenkunde

34263/3298/2425/1/70
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Jonckers An
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Er zijn voor dit opleidingsonderdeel geen begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student beheerst de basale praktische vaardigheden.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de eigenschappen en wordingsprocessen van edelstenen, imitaties en synthesen, en kan deze identificeren.
De student kent de fysische en optische eigenschappen van edelstenen en kan adequate keuzes maken bij het incorporeren van edelstenen in het beeldend werk.

Leerinhoud

De nadruk ligt op edelstenen in het algemeen; diamant is slechts één type edelsteen die hieronder valt. Er wordt gefocust op een brede algemene vertrouwdheid met de materie en op de praktische toepassing van de theorie specifiek noodzakelijk voor juweelontwerpers tijdens aan- en verkoopmomenten en bij het gebruik van edelstenen tijdens de productie van een juweel.

In detail:
-Algemene definities aangaande edelstenen volgens CIBJO
-Geologie: Ontstaan en vindplaatsen van edelstenen + algemene achtergrond aangaande synthesen
-Overzicht van eigenschappen van edelstenen i.f.v. determinatie:
-Kristallografie
-Optische eigenschappen
-Densiteit
-Insluitsels
-Overzicht van gemmologisch apparatuur
-Overzicht van eigenschappen van edelstenen i.f.v. marktwaarde:
-Kleur (Colour)
-Slijpvormen (Cut)
-Insluitsels (Clarity)
-Hardheid/Taaiheid/Splijtbaarheid
-Optische effecten
-Overzicht certificeringsbureaus
-Overzicht van soorten edelstenen op basis van mineralogische edelsteengroepen (korund, beryl, kwarts, etc. en imitaties en artificiële producten in kwestie).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus wordt gedeeld op Digitap.
Studenten nemen eigen notities.
Lijst van handboeken wordt gedeeld op digitap

Een edelsteenpincet en -loep zijn noodzakelijk in de praktijkonderdelen van de lessen. Indien nodig, moet de student deze aankopen volgens de instructies van de docent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lijst van handboeken wordt gedeeld op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Duur: Semester
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid tijdens de lessen is verplicht. Indien de student meer dan drie keer ongewettigd afwezig is kan deelname aan het examen geweigerd worden.

Schriftelijk examen, gesloten boek.