Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Tekenen levend model Schilderkunst 139903/3298/2425/1/61
Studiegids

Tekenen levend model Schilderkunst 1

39903/3298/2425/1/61
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Painting binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Colen Tine
Andere co-titularis(sen): Put Denie
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan zijn kennis van bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen van een levend model in de ruimte op een persoonlijke, artistieke manier vertalen naar een 2D drager.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent en begrijpt de basisprincipes m.b.t. bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen van een levend model in de ruimte.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan commentaren van docenten in zijn leerproces verwerken.

Leerinhoud

In de lessen worden kijken en analytisch waarnemen gekoppeld aan onderzoek naar de interpretatieve mogelijkheden. De basis wordt gelegd voor de toepassing van diverse methoden en technieken, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van het afstudeertraject.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse tekenmaterialen / diverse tekenpapieren

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke
Bezoek aan musea en tentoonstellingen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende jury na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester