Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 137292/3298/2425/1/42
Studiegids

Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 1

37292/3298/2425/1/42
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Dijck Bart
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd in het ingangsexamen opleiding Kostuumontwerp

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een kunsteditie/ portfolio/kunstenaarsboek met een reeks van beelden realiseren.
De student is in staat om op basis van waarnemingsoefeningen de uitbouw van een persoonlijke beeldtaal op te starten.
De student kan een portfolio realiseren, waarbij presentatie, esthetiek, typografie, inhoud, concept en coherentie op een profesionele en individuele manier tot een totaalproject wordt geconcipïeerd en uitgevoerd.
De student geeft blijk van gedrevenheid en kan de gegeven opdrachten zelfstandig uitvoeren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student houdt zich aan de gestelde deadlines.

Leerinhoud

- Onderzoeken van de betekenis, symboliek en associaties die worden opgeroepen door  beelden en materialen aan de hand van verschillende opdrachten en input.       

- Het ontwikkelen van een onderzoekende en bevragende attitude.
- Het ontwikkelen van een eigen beeldtaal via het waarnemingstekenen.
- Opzoeken en archiveren van (artistieke) inspiratiebronnen die refereren aan de opdrachten en de persoonlijke interesse
- Het ontwikkelen van een persoonlijke “beeldtaal” dmv diverse teken-, assemblage en sculpturale technieken.
- Het kunnen toepassen van de verworven inzichten en technieken en deze kunnen toelichten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

tekenmateriaal: schetsboek, houtskool, gom, potlood, inkt

assemblagemateriaal: schaar, lijm, naald en draad

fotocamera of smartphone

andere specifieke materialen gekoppeld aan een opdracht worden tijdig gecommuniceerd

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur (zowel technische als artistieke)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester