Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Filmkostuumanalyse38323/3298/2425/1/79
Studiegids

Filmkostuumanalyse

38323/3298/2425/1/79
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hendriks Véronique
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar) of 31.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Niet vereist

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student is in staat personages en handelingen te analyseren.
De student is in staat een beperkte analyse te geven van personages, handeling, kostuums, decor, belichting, grime, etc.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student is in staat een beperkte analyse te geven van personages, handeling, kostuums, decor, belichting, grime, etc.
De student heeft actief deelgenomen aan lessen over dit onderwerp
De student kan discussiëren met medestudenten.
The student has an insight in the way the Hollywood scene carefully mixes the influences of European cinema and gracefully adopts the European born directors who searched for refugee in the States and confirms its dominance.
The student has knowledge of and understands that European and Asian film developed into new grounds and that Hollywood saw the decline of the studio dominance.
The student has knowledge of the societal changes after the first world war and the great depression.
The student has acquired an insight in the new genres (Slapstick, Historical drama, Western,…) and movements such as the German Expressionism, Soviet Montage School, Surrealism and Poetic Realism. .

Leerinhoud

In dit college wordt de ontwikkeling van het filmkostuum in de 20ste eeuw behandeld. Concreet gaat het over de periode 1890-1960 in de Europese Unie en de Verenigde Staten, id est het ontstaan van cinema tot en met het einde van de bloeiperiode van de Hollywoodindustrie. Deze historische filmgenres worden vergeleken met latere New Wave varianten en hedendaagse cinema. Centraal staan genre en stijliconografie met betrekking tot setting en kostuum. Aan de hand van de behandelde films krijgen de studenten een overzicht van de ontwikkeling van het kostuum doorheen de 20ste eeuw, hoe coupe-elementen veranderden en hoe we deze kunnen duiden binnen zijn tijd en plaats. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de ontwikkeling van genre en stijl door de jaren heen, hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen in die tijd en hoe we nu kunnen kijken naar dergelijke genrefilms vanuit een hedendaags perspectief. Ter voorbereiding van elk college worden de studenten geacht enkele opgelegde films te bekijken. Tijdens elke les wordt er een hoorcollege gegeven over een bepaald thema (e.g. tijdsperiode, genre of stijl), waarbij specifieke aandacht zal uitgaan naar de visuele elementen behorend tot dit thema. Zo zal er steeds gekeken worden naar wat voor setting en kostuum we kunnen herkennen binnen een bepaald genre of een bepaalde tijdsperiode, maar ook hoe deze elementen visueel in beeld worden gebracht en welke cinematografische middelen daarbij gebruikt worden. Dit wordt onderzocht aan de hand van verschillende filmfragmenten van zowel Amerikaanse als Europese oorsprong binnen het besproken thema waardoor er niet alleen inzicht wordt gegeven in welke visuele elementen we kunnen herkennen, maar ook hoe deze elementen op verschillende manieren in beeld worden gebracht afhankelijk van de origine van de film. Naast het bekijken van de filmfragmenten wordt er ook de connectie gemaakt met de films die ter voorbereiding van de les werden bekeken. In een tweede deel van het college worden de studenten geacht hun opgedane kennis toe te passen door een vergelijkende analyse te maken van het besproken thema met een postmoderne of hedendaagse film. Onder begeleiding van de docent wordt de relatie van deze film tot het besproken thema onderzocht, analyseren de studenten hoe setting en kostuum gepresenteerd worden en hoe deze elementen zich verhouden tot het eerder besproken thema.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Bij de cursus geleverd

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

• Permanente evaluatie (aanwezigheid en actieve deelname aan de colleges)
• Technische tekenopdracht
• Eindtaak & presentatie

- 2e zit mogelijk in overleg.