Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 237294/3298/2425/1/13
Studiegids

Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 2

37294/3298/2425/1/13
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Dijck Bart
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 1 OF eerder ingeschreven voor Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 1 OF eerder ingeschreven voor Atelier Theaterkostuum 1 .

Begincompetenties (tekst)

geslaagd in het opleidingsonderdeel studie der beeldelementen 1 


OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een kunsteditie/ portfolio/kunstenaarsboek met een reeks van beelden realiseren.
De student is in staat om op basis van waarnemingsoefeningen de uitbouw van een persoonlijke beeldtaal op te starten.
De student kan een portfolio realiseren, waarbij presentatie, esthetiek, typografie, inhoud, concept en coherentie op een profesionele en individuele manier tot een totaalproject wordt geconcipïeerd en uitgevoerd.
De student geeft blijk van gedrevenheid en kan de gegeven opdrachten zelfstandig uitvoeren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student respecteert de opgelegde deadlines en kan zijn werk tijdig finaliseren en presenteren.

Leerinhoud

Het verdiepen en verder inoefenen van de kennis en vaardigheden die in het eerste jaar werden verworven dmv diverse teken-en sculpturale technieken. In groepsverband beeldend communiceren naar aanleiding van wisselende opdrachten gerelateerd aan het zelfstandig onderzoek en individuele verwerking rond diverse artistieke  praktijken en thema's uit de beeldende kunst, kostuum, performance, ritueel. Onderzoek en analyse van beelden, beeldcompositie en materialen. Situeren van de inhoud van de opdrachten binnen het actuele werkveld.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

-tekenmateriaal: schetsboek, houtskool, gom, potlood, inkt

-assemblagemateriaal: schaar, lijm, naald en draad, hete lijmpistool

-fotocamera of smartphone

-andere specifieke materialen gekoppeld aan een opdracht worden tijdig gecommuniceerd

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1 adhv porfolio
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester adhv porfolio en presentatie van gerealiseerde werken