Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Boetseren portret 138308/3298/2425/1/54
Studiegids

Boetseren portret 1

38308/3298/2425/1/54
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cotteleer Anton
Andere co-titularis(sen): Mrakovcic Lucia
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student is in staat om op basis van waarnemingsoefeningen de uitbouw van een persoonlijke beeldtaal op te starten.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan een moulage (portret, torso, levensgroot figuur) realiseren
De student kan een eenvoudige moulage (portret, torso) tot een goed einde brengen
De student kan eenvoudige moulage technieken uitvoeren.
De student kan eenvoudige technische aspecten van boetseren toepassen.
De student kan fragmenten (hand, voet, schedel, torso) en levend model op een constructieve wijze naar waarneming weergeven.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft een grondige kennis van historische en hedendaagse voorbeelden van de beeldhouwkunst.

Leerinhoud

- De student maakt een moulage in plaaster van een eigen geboetseerd portret.

- Bij de boetseeropdrachten leert de student stapsgewijs klei te hanteren. De student leert hiervoor gebruik te maken van de nodige gereedschappen

- Via boetseeroefeningen naar waarneming waarbij de nadruk op de opbouw en constructie ligt, leert de student naar waarneming werken. Afbreken en terug opbouwen van de kleiwerken maken deel uit van de oefening. De focus ligt, naast de waarneming van vorm door middel van schaduw en licht, op het overbrengen van contouren.

- Via tekenoefeningen, anatomielessen en observaties van de modellen en het menselijk skelet leert de student de menselijke anatomie kennen. Via constructieve boetseeroefening waarbij van binnen naar buiten wordt gewerkt leert hij zijn of haar kennis naar 3D te vertalen.

- Via de lessen kunstgeschiedenis en specifieke kunstgeschiedenis leert de student het kunstenlandschap kennen. Tijdens de diverse praktijklessen wordt continu beeldmateriaal en tekst over zowel hedendaagse als historische beeldhouwers voorgelegd en besproken. Daarnaast wordt de student gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar beeld en theoretisch materiaal over historische en hedendaagse beeldhouwers.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse ontwerpmaterialen: alle tekenmaterialen, papier/karton, maquette, Diverse uitvoeringsmaterialen: klei, papier/karton e.a.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.