Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Boetseren figuur 138309/3298/2425/1/88
Studiegids

Boetseren figuur 1

38309/3298/2425/1/88
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Merregaert Nadia
Andere co-titularis(sen): Cotteleer Anton
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student is in staat om op basis van waarnemingsoefeningen de uitbouw van een persoonlijke beeldtaal op te starten.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan een moulage (portret, torso, levensgroot figuur) realiseren
De student kan een eenvoudige moulage (portret, torso) tot een goed einde brengen
De student kan eenvoudige moulage technieken uitvoeren.
De student kan eenvoudige technische aspecten van boetseren toepassen.
De student kan fragmenten (hand, voet, schedel, torso) en levend model op een constructieve wijze naar waarneming weergeven.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft een grondige kennis van historische en hedendaagse voorbeelden van de beeldhouwkunst.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan een kleine figuurstudie constructief en anatomisch verantwoord construeren naar waarneming met klei.
De student kan een moulage uitvoeren (van portret, torso en levensgroot figuur).

Leerinhoud

- De student maakt een moulage in plaaster van een eigen geboetseerde hand of een voet, een eigen geboetseerd portret en/of een eigen geboetseerde torso.

- De student maakt stapsgewijs verschillende kleine figuurstudies in klei. Via een constructieve opbouw en anatomisch onderzoek komt de student tot resultaat.

- Bij de boetseeropdrachten leert de student stapsgewijs klei te hanteren. De student leert hiervoor gebruik te maken van de nodige gereedschappen

- Via boetseeroefeningen naar waarneming waarbij de nadruk op de opbouw en constructie ligt, leert de student naar waarneming werken. Afbreken en terug opbouwen van de kleiwerken maken deel uit van de oefening. De focus ligt, naast de waarneming van vorm door middel van schaduw en licht, op het overbrengen van contouren. Ook de waarneming en vertaling van de negatieve ruimte rondom de vormen helpen de studenten bij de constructieve waarneming. De student krijgt aanwijzingen om correct een schietlood en passer te hanteren om vormen van het voorbeeld over te zetten, naar zijn of haar boetseerwerk.

- Via tekenoefeningen, anatomielessen en observaties van de modellen en het menselijk skelet leert de student de menselijke anatomie kennen. Via constructieve boetseeroefening waarbij van binnen naar buiten wordt gewerkt leert hij zijn of haar kennis naar 3D te vertalen.

- Via de lessen kunstgeschiedenis en specifieke kunstgeschiedenis leert de student het kunstenlandschap kennen. Tijdens de diverse praktijklessen wordt continu beeldmateriaal en tekst over zowel hedendaagse als historische beeldhouwers voorgelegd en besproken. Daarnaast wordt de student gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar beeld en theoretisch materiaal over historische en hedendaagse beeldhouwers.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse ontwerpmaterialen: alle tekenmaterialen, papier/karton, maquette, Diverse uitvoeringsmaterialen: klei, papier/karton e.a.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.