Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Boetseren portret 338318/3298/2425/1/06
Studiegids

Boetseren portret 3

38318/3298/2425/1/06
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cotteleer Anton, Mrakovcic Lucia
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst de meer gevorderde aspecten van de boetseer- en moulagetechnieken.
Je kan de menselijke anatomie al boetserend vertalen naar een 3D drager.
Je kan een menselijk figuur construeren aan de hand van anatomische mechanische werking.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft een grondige kennis van historische en hedendaagse voorbeelden van de beeldhouwkunst.
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan tot een persoonlijke interpretatie komen met klei.

Leerinhoud

- De student heeft in BA1 en BA2 kennis verworven rond het constructie en anatomisch opbouwen van een portret. Deze basis kan hij of zij nu hanteren om tot vrijere en persoonlijke studie te komen. Aan de hand van ontwerpschetsen in klei en op papier komt hij of zij tot persoonlijke ontwerpen. De verworven inzichten in de traditionele en hedendaagse beeldhouwkunst maken het mogelijk om persoonlijke keuzes te maken in vorm, inhoud en textuur.

- De student maakt stapsgewijs verschillende kleine figuurstudies in klei. Via een constructieve opbouw en anatomisch onderzoek komt de student tot resultaat.

- Via ontwerpenschetsen op papier en in klei leert de student tot een eigen interpretatie van het portret te komen. De focus bij de uiteindelijke realisatie van het portret ligt op de persoonlijke interpretatie. De student leert persoonlijke keuzes te maken naar vorm, dynamiek, plasticiteit, balans, ritme en huid. De student heeft de mogelijkheid om de modelstudie in relatie te brengen met het werk uit de autonome praktijk.

- Via de lessen kunstgeschiedenis en specifieke kunstgeschiedenis leert de student het kunstenlandschap kennen. Tijdens de diverse praktijklessen wordt continu beeldmateriaal en tekst over zowel hedendaagse als historische beeldhouwers voorgelegd en besproken. Daarnaast wordt de student gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar beeld en theoretisch materiaal over historische en hedendaagse beeldhouwers.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een jury op het einde van het academiejaar