Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Materialenkennis38320/3298/2425/1/74
Studiegids

Materialenkennis

38320/3298/2425/1/74
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Kostuumontwerp
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Afstudeerrichting:
    • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Ernst Henriette
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beschikt over de technische vaardigheden die eigen zijn aan specifieke materialen.
De student kent de mogelijkheden van de diverse materialen en kan die gebruiken bij de uitvoering van zijn ontwerpen.
De student heeft door onderzoek naar diverse materialen en stoffen,stofbewerking en verwerkingen een grondige materialenkennis verworven en is in staat deze toe te passen in zijn eigen ontwerpen
De student kent op beginnersniveau de materialen eigen aan het vakgebied en kan deze materialen herkennen.

Leerinhoud

- verwerving van kennis van natuurlijke en synthetische grondstoffen en vezels - textielmaterialen - weefstructuren met inbegrip van afwerking en behandelingen.
nieuwe ontwikkelingen: aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit, upcycling van textielmaterialen, nieuwe technieken, innovatie, en toekomst van materialen - textielimaging.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren