Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Filmkostuum in praktijk38326/3298/2425/1/84
Studiegids

Filmkostuum in praktijk

38326/3298/2425/1/84
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kuijpers Maud
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student beschikt over de professionele vaardigheden die eigen zijn aan het vakgebied.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft de noodzakelijke vaktechnologische inzichten en vaardigheden verworven.
De student is in staat personages en handelingen te analyseren.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student bezit een goede werkattitude, kan kritisch het eigen werk en het werk van medestudenten beschouwen, en kan op een constructieve manier kritiek verwerken.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student bezit een zelfstandige en zelfkritische houding.
De student houdt zich aan de gestelde deadlines.

Leerinhoud

Tijdens dit vak worden de praktische zaken die komen kijken bij het werken als kostuumontwerper binnen de tv- en filmsector behandelt. We starten bij het ontleden van een script middels het maken van een costume breakdown om vervolgens hierop verder te breien naar verschillende onderdelen zoals communicatie middels moodboards, budget, planningen, het pullen vanuit stocks, fittings eveneens als het patineren van kostuums binnen de film.

Tijdens elke les wordt er een ander onderdeel behandelt zowel in de theorievorm als de concrete implicatie ervan. Aan het einde hebben studenten alle tools die ze nodig hebben om het volledige creatie- en uitwerkingsproces binnen de film goed te kunnen doorlopen.Leer activiteiten
Het individueel eveneens als in groep doorlopen van de verschillende onderdelen die komen kijken bij het proces van kostuumontwerp binnen de film.
• Script
• Costume breakdown
• Moodboards
• Budget
• Planning
• Pullen/fitten
• Patineren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

laptop
grater
sanding paper
hairspray
vaseline
gloves
rags
measuring tape
safety pins

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen75,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

• Permanente evaluatie (aanwezigheid en actieve deelname aan de colleges)

• Beoordeling per deel-opdracht