Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Research 24987/3300/2425/1/86
Studiegids

Research 2

4987/3300/2425/1/86
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Compositie
    • instrument / zang
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pustlauk Anne
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie, Senden Yves
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

In Research 2 worden de onderzoeksvaardigheden die aan bod kwamen in Research 1 versterkt en uitgediept. Gerichte toepassingen, die inhoudelijk aansluiten bij de eigen muzikale praktijk, maken de studenten vertrouwd met het efficiënt opzoeken van informatie enerzijds en het (artistiek) interpreteren van relevante literatuur en bestaand onderzoek anderzijds.

Zie ook Vademecum Algemene Culturele Vorming en Digitap.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Research 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen en individuele opvolging.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student kan kennis en vaardigheden verworven in Research 1 toepassen in praktijkopdrachten.
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan bronnen lokaliseren en kritische bestuderen
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student plant en evalueert zijn eigen werkproces.

Leerinhoud

• Kennismaking met concrete voorbeelden van onderzoek in de kunsten, gekoppeld aan de eigen artistieke praktijk
• Kritisch lezen en analyseren van teksten
• Interpreteren van bestaand onderzoek naar de eigen artistieke praktijk


Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Relevante literatuur wordt tijdens de lessen aangereikt
• Computer met internetaansluiting en toegang tot de bibliotheek met online bronnen
• Conservatoriumbibliotheek
• Quickstart Research meest recente versie (Nederlandse en Engelse versie beschikbaar)
• Schrijfwijzer / Style Guide (meest recente versie)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: toetsing van kennis en vaardigheden door middel van opdrachten tijdens de les. Voldoende aanwezigheid is derhalve noodzakelijk!

Zie ook Vademecum Algemene Culturele Vorming en Digitap.