Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Gehoorvorming 18201/3300/2425/1/43
Studiegids

Gehoorvorming 1

8201/3300/2425/1/43
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Compositie
  • instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Abrath Edwig, Collier Tom, Maus Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Collectieve lessen
Gebruik van het bord voor notatie (+ verbetering)
Gebruik van 2 piano’s (voor- en naspelen/ transponeren)
Gebruik van CD-speler voor luisterfragmenten, invuloefeningen, foutendetectie,..

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student herkent en kent de toepassing van de muzikale parameters van de renaissance tot de klassieke periode
De student kan alle grote en kleine tertstoonladders en alle modi benoemen, naspelen en intoneren
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan binnen een tonale context cadensen benoemen, noteren en naspelen
De student kan binnen een tonale context eenvoudige drieklanken en dominante septiemakkoorden benoemen en noteren
De student kan binnen een tonale context intervallen en tweeklanken benoemen, noteren en naspelen
De student kan binnen een tonale context ongeritmeerde toonreeksen uit het geheugen noteren
De student kan binnen een tonale en metrische context één- en tweestemmige geritmeerde toonreeksen noteren
De student kan elementaire binaire en ternaire ritmische patronen noteren "

Leerinhoud

Lees het vademecum.

 • herkennen en benoemen, naspelen en intoneren van de intervallen secunde tot octaaf in alle hoedanigheden
 • naspelen en noteren uit geheugen van ‘random lines’ (melodische lijnen, max. 10 noten voor Niveau I)
 • herkennen, benoemen en intoneren van de drieklanken in grondligging en omkeringen (gr., kl., verkl., vergr., sus2 en sus4) en van vierklanken in grondligging
 • naspelen van drieklanken met veranderende noot (max. 2 opeenvolgende)
 • naspelen van een reeks tweeklanken (max 5) met gemeenschappelijke noot
 • akkoorddictee (drieklanken en dominant 7-akkoord in grondligging) met gegeven bas- of sopraanstem
 • herkennen, benoemen, naspelen en intoneren van alle grote en kleine tertstoonladders + alle modi: Dorisch, Frygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch, Locrisch, Ionisch; pentatoniek (Hemitonisch en Anhemitonisch), octotonisch, zigeuner Roemeens(=Oosters) en Hongaars, gemengd, Hexatonisch
 • naspelen van korte tonale melodische fragmenten (themadictee) + transponeren
 • notatie van eenstemmig + tweestemmig tonaal themadictee en verbeterdictee met de bewust geziene intervallen (homofoon en polyfoon), zowel vanuit de piano als via CD-fragmenten
 • herkennen en benoemen van cadensen
 • opbouw van luistervaardigheid aan de hand van muziekfragmenten uit verschillende stijlen, culturen… via cd-opname

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • P. Chépélov: La dictée en musique, deel 3
 • Computerprogramma EarMaster: de student kan gratis een exemplaar downloaden via de School-version
 • Eigen syllabus voor muziektheorie, invuloefeningen en coördinatieoefeningen (ritmiek)
 • Oefenmateriaal op Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Modus Vetus en Modus Novus (L. Edlund) (tonale training, basso continuo)
* Schule der Gehörbildung (R.Mackamul), deel I (puntdictee, melodisch dictee, twee- en driestemmig dictee, letterschema’s)
* Sound Matters (Bowman and Terry): invuloefeningen, foutendetectie, luisterfragmenten
* Gehörbildung (R. Kaiser) Deel 1
* 200 Dictées musicales (A. Vignolo)
* 1-, 2- en 3-stemmige dictees van Noël-Gallon, Egmond, Dandelot, Vibert en Petit.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00