Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekschriftuur nevenvak 1373/3300/2425/1/59
Studiegids

Muziekschriftuur nevenvak 1

373/3300/2425/1/59
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Thys Peter, Van Kerkhoven Joost, Weytjens Stephan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.
Goede kennis van de basisbegrippen uit de muziektheorie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kan een vierstemmige zetting (Sopraan Alt Tenor Bas) uitwerken volgens de regels van de functioneel-tonale harmonieleer waarbij de bas- of sopraanpartij gegeven is.
De student realiseert harmonieoefeningen met aandacht voor melodievoering, verbindingstechnieken, modulaties van de 1ste graad, cadensen en keuze & functionaliteit van akkoorden
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student werkt specifieke tekorten of lacunes weg door individuele opdrachten
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan drieklanken (grondligging, sixtakkoord, cadentieel kwartsixtakkoord) herkennen en functioneel gebruiken

Leerinhoud

Lees het vademecum.
De cursus Muziekschriftuur Nevenvak besteedt vooral aandacht aan het verticale aspect van de schriftuur: het herkennen van en het functioneel kunnen gebruiken van alle akkoorden. 

Inhoud NIVEAU I:
• Drieklanken: grondligging, sixtakkoord, cadentieel kwartsixtakkoord
• Modulaties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

E. Geeurickx, Functionele Harmonie, deel 1, aangevuld met eigen cursusmateriaal en oefeningen.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Geeurinckx aangevuld met eigen oefeningen Roger Van Haeren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks70,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00