Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Analyse nevenvak 294/3300/2425/1/79
Studiegids

Analyse nevenvak 2

94/3300/2425/1/79
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • instrument / zang
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Klavecimbel binnen instrument / zang
  Keuzepakket:
  • Accordeon Bachelor 2
  • Gitaar Bachelor 2
  • Klavecimbel Bachelor 2
  • Orgel Bachelor 2
  • Orkestinstrument Bachelor 2
  • Piano Bachelor 2
 • Schakelprogramma muziek - directie
 • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Agsteribbe Frank, Weytjens Stephan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Analyse nevenvak 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kent en heeft inzicht in meer complexe vormen en structuren a.d.h.v. romantische voorbeelden en is in staat om die kennis toe te passen op de primaire en secundaire parameters
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student werkt specifieke tekorten en lacunes weg a.d.h.v. zelfstudie
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan zelfstandig een partituur lezen, begrijpen en kritisch analyseren en er een zelfstandige visie rond ontwikkelen
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan gehooranalyses maken zonder partituur
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student koppelt de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Research en omgekeerd
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan zijn visie op een werk op een adequate manier formuleren zowel mondeling als schriftelijk
De student past de verworven vaardigheden en kennis toe in zijn dagelijkse muziekpraktijk en studie
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student past de verworven vaardigheden en kennis uit het vak Analyse toe om probleemoplossend en planmatig te kunnen studeren

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Cruciaal in de cursus is de zoektocht naar dieperliggende verbanden en een correct begrip van de genoteerde muziek; op deze manier worden tools aangereikt die tot een zinvolle interpretatie en appreciatie van een partituur kunnen leiden.

 • Grondig uitdiepen van de Classicistische standaardvormen (aangeleerd in NIVEAU I) en de evolutie in de Vroeg-Romantiek
 • Inzicht in contrapuntische technieken
 • Verdere verdieping in verschillende analysesystemen (klassieke vormleer, functieleer, Schenkeriaanse analyse)
 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • SENDEN, Yves, Elementa op DigitAP

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Geheugensteuntje van Yves Senden aangevuld met diverse partituren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00