Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Basso Continuo 1118/3300/2425/1/22
Studiegids

Basso Continuo 1

118/3300/2425/1/22
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Klavecimbel binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Agsteribbe Frank, Bernolet Korneel, Demeyere Ewald
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Beginniveau:
De student wordt niet geacht voorkennis te hebben op het gebied van basso continuo aangezien dit een plichtvak is wanneer een student start met klavecimbel. Uiteraard is een basisniveau harmonie wenselijk.
Toelatingsproef: Geen

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student verwerft theoretische basiskennis van de diverse stijlen en periodes

Leerinhoud

Lees het vademecum Toetsinstrumenten.
* Beheersing van basso continuo-technieken (functie van basso continuo, akkoordverbindingen en -posities, cijferlezen, sleutelkennis, facsimile-spel…)
* Praktische stijlstudie van het volledige repertoire
* Praktische toepassing van de kennis uit historische bronnen en traktaten om tot een historisch geïnformeerde uitvoering te komen. Dit vormt de student tot een zelfstandige musicus.
* Interactie met andere musici

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De lessen Basso Continuo gaan door in het prachtige museum Vleeshuis en worden gegeven op het magistrale originele klavecimbel van Ioannes Daniel Dulcken uit 1747. Hiernaast bezit het conservatorium nog twee mooie klavecimbels, één van Michael Johnson (naar Goermans) en één van Jan Boon (naar een anoniem Italiaans instrument van rond 1750)

Als partituur dient – indien voorhanden – het handschrift, eerste druk of een ‘Urtext’ te worden gebruikt Historische traktaten en bronnen
Secondaire literatuur
Gespecialiseerde tijdschriften (Early Music, Bach-Jahrbuch, Journal of Musicology,…)
Artikels op het internet
Opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00