Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Historische uitvoeringspraktijk 1240/3300/2425/1/96
Studiegids

Historische uitvoeringspraktijk 1

240/3300/2425/1/96
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Klavecimbel binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pustlauk Anne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student demonstreert onder leiding van de docent een beheersing en creatieve aanwending van muzikale parameters in functie van een stilistisch verantwoord discours
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student heeft een verfijnd stilistisch-historisch inzicht

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Bestuderen en contextualiseren van traktaten, bronnen, primaire en secundaire literatuur.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Traktaten, bronnen, primaire en secundaire literatuur.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
Mondeling jaarexamen.