Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Klavecimbel 2322/3300/2425/1/71
Studiegids

Klavecimbel 2

322/3300/2425/1/71
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Klavecimbel binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Bernolet Korneel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Klavecimbel 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student demonstreert onder leiding van de docent een initiële beheersing en de creatieve aanwending van muzikale parameters in functie van een stilistisch verantwoord discours
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student past een doelgerichte studiemethode toe, die resulteert in een instrumentaal-artistieke evolutie
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst vaktechnische elementen, in functie van een meer uitgebreide articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan in de eigen uitvoeringspraxis elementen uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en uit externe bronnen benoemen

Leerinhoud

Lees het vademecum Toetsinstrumenten.
Het jaarprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

* Beheersing van klavecimbeltechniek en klankvorming (o.a. Schnellen)
* Praktische stijlstudie van het volledige repertoire
* Studie van de diverse types klavecimbels
* Aanleren van stemmingen (praktisch)
* Praktische toepassing van de kennis uit historische bronnen en traktaten om tot een historisch geïnformeerde uitvoering te komen. Dit vormt de student tot een zelfstandige musicus.
* Wat is een goede partituur?

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren30,00 uren
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00