Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestinstrument 1478/3300/2425/1/40
Studiegids

Orkestinstrument 1

478/3300/2425/1/40
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestinstrument binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Althoorn 1 (21 studiepunten)
 • Altviool 1 (21 studiepunten)
 • Bariton 1 (21 studiepunten)
 • Bugel 1 (21 studiepunten)
 • Cello 1 (21 studiepunten)
 • Contrabas 1 (21 studiepunten)
 • Eufonium 1 (21 studiepunten)
 • Fagot 1 (21 studiepunten)
 • Fluit 1 (21 studiepunten)
 • Harp 1 (21 studiepunten)
 • Hobo 1 (21 studiepunten)
 • Hoorn 1 (21 studiepunten)
 • Klarinet 1 (21 studiepunten)
 • Kornet 1 (21 studiepunten)
 • Percussie 1 (21 studiepunten)
 • Saxofoon 1 (21 studiepunten)
 • Trombone 1 (21 studiepunten)
 • Trompet 1 (21 studiepunten)
 • Tuba 1 (21 studiepunten)
 • Viool 1 (21 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepslessen

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan door de instelling georganiseerde projecten
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Zie betrokken instrument Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student past een gestructureerde en regelmatige studiemethode toe
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst een basis vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding

Leerinhoud

Lees het vademecum.
zie betrokken instrument

Studiematerialen (tekst): Verplicht

zie betrokken instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

zie betrokken instrument

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (tekst)

zie betrokken instrument