Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestinstrument 2479/3300/2425/1/74
Studiegids

Orkestinstrument 2

479/3300/2425/1/74
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestinstrument binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Althoorn 2 (21 studiepunten)
 • Altviool 2 (21 studiepunten)
 • Bariton 2 (21 studiepunten)
 • Bugel 2 (21 studiepunten)
 • Cello 2 (21 studiepunten)
 • Contrabas 2 (21 studiepunten)
 • Eufonium 2 (21 studiepunten)
 • Fagot 2 (21 studiepunten)
 • Fluit 2 (21 studiepunten)
 • Harp 2 (21 studiepunten)
 • Hobo 2 (21 studiepunten)
 • Hoorn 2 (21 studiepunten)
 • Klarinet 2 (21 studiepunten)
 • Kornet 2 (21 studiepunten)
 • Percussie 2 (21 studiepunten)
 • Saxofoon 2 (21 studiepunten)
 • Trombone 2 (21 studiepunten)
 • Trompet 2 (21 studiepunten)
 • Tuba 2 (21 studiepunten)
 • Viool 2 (21 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Orkestinstrument 1) OF (eerder ingeschreven voor Orkestinstrument 1).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepslessen

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan door de instelling georganiseerde projecten
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student demonstreert onder leiding van de docent een initiële beheersing en de creatieve aanwending van muzikale parameters in functie van een stilistisch verantwoord discours
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student past een doelgerichte studiemethode toe, die resulteert in een instrumentaal-artistieke evolutie
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst vaktechnische elementen, in functie van een meer uitgebreide articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan in de eigen uitvoeringspraxis elementen uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en uit externe bronnen benoemen

Leerinhoud

Lees het vademecum.
zie betrokken instrument

Studiematerialen (tekst): Verplicht

zie betrokken instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

zie betrokken instrument

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (tekst)

zie betrokken instrument