Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestinstrument 3480/3300/2425/1/11
Studiegids

Orkestinstrument 3

480/3300/2425/1/11
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestinstrument binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Althoorn 3 (24 studiepunten)
 • Altviool 3 (24 studiepunten)
 • Bariton 3 (24 studiepunten)
 • Bugel 3 (24 studiepunten)
 • Cello 3 (24 studiepunten)
 • Contrabas 3 (24 studiepunten)
 • Eufonium 3 (24 studiepunten)
 • Fagot 3 (24 studiepunten)
 • Fluit 3 (24 studiepunten)
 • Harp 3 (24 studiepunten)
 • Hobo 3 (24 studiepunten)
 • Hoorn 3 (24 studiepunten)
 • Klarinet 3 (24 studiepunten)
 • Kornet 3 (24 studiepunten)
 • Percussie 3 (24 studiepunten)
 • Saxofoon 3 (24 studiepunten)
 • Trombone 3 (24 studiepunten)
 • Trompet 3 (24 studiepunten)
 • Tuba 3 (24 studiepunten)
 • Viool 3 (24 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 720,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Altviool 2) OF (eerder ingeschreven voor Cello 2) OF (eerder ingeschreven voor Contrabas 2) OF (eerder ingeschreven voor Fagot 2) OF (eerder ingeschreven voor Fluit 2) OF (eerder ingeschreven voor Harp 2) OF (eerder ingeschreven voor Hobo 2) OF (eerder ingeschreven voor Hoorn 2) OF (eerder ingeschreven voor Hoorn 2) OF (eerder ingeschreven voor Klarinet 2) OF (eerder ingeschreven voor Percussie 2) OF (eerder ingeschreven voor Saxhoorn 2) OF (eerder ingeschreven voor Saxofoon 2) OF (eerder ingeschreven voor Trombone 2) OF (eerder ingeschreven voor Trompet 2) OF (eerder ingeschreven voor Tuba 2) OF (eerder ingeschreven voor Viool 2) OF (eerder ingeschreven voor Orkestinstrument 2) OF (eerder ingeschreven voor Orkestinstrument 2).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepslessen

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan door de instelling georganiseerde projecten
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student toont een onder begeleiding van de docent aangeleerde, gevorderde beheersing van de muzikale paramaters in een stilistisch verantwoorde en creatieve interpretatie
1.5 De student gaat een artistieke confrontatie met een publiek aan.
De student verbindt zich met het publiek en straalt zelfvertrouwen uit op het podium
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student implementeert vanuit een voorbereiding kennis uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en informatie uit externe bronnen in zijn eigen uitvoeringspraxis.
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst vaktechnische elementen, in functie van uitgebreide articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding

Leerinhoud

Lees het vademecum.
zie betrokken instrument

Studiematerialen (tekst): Verplicht

zie betrokken instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

zie betrokken instrument

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen660,00 uren

Toetsing (tekst)

zie betrokken instrument