Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Kamermuziek 1283/3300/2425/1/06
Studiegids

Kamermuziek 1

283/3300/2425/1/06
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen instrument / zang
  • Klavecimbel binnen instrument / zang
  • Orgel binnen instrument / zang
  • Orkestinstrument binnen instrument / zang
  • Piano binnen instrument / zang
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de muziek als Kamermuziek 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Agsteribbe Frank, Albert Ludwig, Bernolet Korneel, Couck Nico, Danel Guy, De Neve Guido, Grimm Justus, Kende Nikolaas, Leire Lode, Leschenko Polina, Mariën Ludo, Neyens Filip, Nielandt Luc, Overlach Miriam, Pellens Pieter, Pollet Francis, Reusens Francis, Sanen Jan, Smets Jan, van Echelpoel Bernd, Van Hoecke Simon, Verheyen Bart, Verhoyen Peter, Violet Lode, Wajnberg Aäron, Wilmaers Koen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepslessen aangvuld met:
masterclasses
studentenconcerten
projecten georganiseerd door de instelling
concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student vertolkt het kamermuziekrepertoire representatief voor zijn instrument en niveau (zie repertoirelijsten B1)
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student verwerft kennis van en inzicht in verschillende stijlperiodes eigen aan zijn instrument en kan die kennis toepassen in zijn vertolking
1.3 De student musiceert in ensembles met uiteenlopende bezettingen.
De student musiceert in duovorm en heeft notie van grotere bezettingsvormen
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student evolueert in samenspel en werkt individuele tekorten of lacunes weg a.d.h.v. specifieke opdrachten en het systematisch verwerken van aandachtspunten
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student analyseert kamermuziek a.d.h.v. ritmiek, melodievoering, harmonisch inzicht, samenspel, klankbalans en intonatie
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student communiceert met zijn medespelers op non-verbale wijze tijdens het musiceren
De student neemt verantwoordelijkheid t.o.v. zijn medespelers en communiceert op een collegiale/respectvolle manier met zijn muzikale partner
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student kan zelfstandig en in groep een repetitieplanning opmaken en uitvoeren

Leerinhoud

Lees het vademecum Kamermuziek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren te ontlenen in bibliotheken of zelf aan te kopen
Repertoirekeuze in overleg met de toegewezen docent

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00