Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekgeschiedenis 1357/3300/2425/1/00
Studiegids

Muziekgeschiedenis 1

357/3300/2425/1/00
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Compositie
    • instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Weytjens Stephan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen
Concertbezoeken

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan aan de hand van een partituur een muziekstuk uit de periode tussen de oudheid en 1800 situeren.
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student heeft een grondige kennis van en inzicht in de stilistische evoluties binnen de muziekgeschiedenis van de oudheid tot 1800.
De student kan de stilistische evoluties uit de muziekgeschiedenis van de oudheid tot 1800 situeren binnen een ruimere historische context.
De student kan het oeuvre en historische belang van belangrijke representatieve muziekhistorische figuren van de oudheid tot 1800 grondig toelichten.
De student kan op het gehoor een werk tussen de oudheid en 1800 situeren binnen een stijlperiode en genre.

Leerinhoud

Muziekgeschiedenis van de oudheid tot 1800.

Zie ook het Vademecum Algemene Culturele Vorming.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

* D. Grout & C.V. Palisca, Geschiedenis van de Westerse Muziek
* J.P. Burkholder & C.V. Palisca, Norton Anthology of Western Music (5de uitgave), deel 1, Ancient to Baroque
* Powerpointpresentaties met muziekvoorbeelden en examenvragen beschikbaar via Blackboard

Het is mogelijk dat de student in het kader van het vak Muziekgeschiedenis voorstellingen moet bijwonen.
Omwille van de onzekerheid of bepaalde voorstellingen al dan niet plaatsvinden worden deze extra kosten apart gefactureerd in mei 2022 op basis van de reële onkosten.

Studenten Muziek die inschrijven voor het opleidingsonderdeel Muziekgeschiedenis 1 betalen maximum 40,00 euro extra voor tickets voor concerten of voorstellingen.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Outline (samenvatting Grout & Palisca)(beschikbaar via internet) * New Grove Dictionary of Music and Musicians * Diverse artikels uit vaktijdschriften

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Eerste examenperiodePortfolio20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Tweede examenperiodePortfolio20,00

Toetsing (tekst)

• kennistoets: schriftelijk en/of mondeling examen op het einde van het semester, of op basis van een paper. Halfjaarlijks (40%) en jaarexamen (40%).
• portfolio: De student schrijft een verslag van 5 van de bijgewoonde concerten. De beoordeling van de concertverslagen gebeurt op basis van een portfolio, eventueel met mondelinge toelichting (20%).